Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Văn bản của Huyện

Số ký hiệu 29/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh huyện Kim Sơn năm 2019
Ban hành 01/01/1970
Danh mục Văn bản của Huyện
Tài liệu

Nội dung Kế hoạch