Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Văn bản của Huyện

Số ký hiệu 44/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Kim Sơn
Ban hành 01/01/1970
Danh mục Văn bản của Huyện
Tài liệu

Nội dung Kế hoạch