Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Văn bản của Huyện

Số ký hiệu 65/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018
Ban hành 04/01/2019
Danh mục Văn bản của Huyện
Tài liệu

Nội dung Kế hoạch