Hôm nay, Thứ tư ngày 26/06/2019

Văn bản của Huyện

Kế hoạch mở đợt cao điểm giải quyết vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện

Thực hiện chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/3/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường ở các thánh phố, thị trấn, các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; để kiên quyết xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

UBND huyện Kim Sơn đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm giải quyết vi phạm hành lang an toàn giao thông, trật tự công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện từ ngày 15/11 đến ngày 31/12/2017

Nội dung kế hoạch