Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

UBND huyện Kim Sơn tổ chức Hội nghị trao đổi phương án thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã

Sáng 04/1, UBND huyện tổ chức Hội nghị trao đổi phương án bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức Trưởng Công an xã để thực hiện chủ trương bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị

 

Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Thanh, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy; Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy; Phòng Nội vụ; Công an Huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, công chức Trưởng Công an các xã, thị trấn trong diện thực hiện phương án.

 

Qua kết quả rà soát của UBND huyện, hiện nay toàn huyện có 3 xã, thị trấn đã được bố trí Công án chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an cấp xã gồm: Thị trấn Phát Diệm, Lưu Phương và Kim Định.

 

3 xã được Thường trực Huyện ủy nhất trí cho chuyển chức danh đối với công chức Trưởng Công an xã sang đảm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã lĩnh vực khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã, gồm: Chất Bình, Hồi Ninh và Kim Trung.

 

Còn 21 xã, thị trấn cần sớm bố trí, sắp xếp công chức Trưởng Công an sang đảm nhiệm chức danh cán bộ, công chức cấp xã lĩnh vực khác hoặc giải quyết chế độ chính sách nghỉ công tác theo nội dung Công văn số 2321 –CV/TU ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám sát cơ sở. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ công an, Ban Thường Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. UBND huyện đã xây dựng phương án bố trí, sắp xếp hoặc giải quyết chế độ, chính sách nghỉ công tác đối với 21 công chức Trưởng Công an xã, thị trấn như sau:

 

Giải quyết chế độ, chính sách đối với 2 công chức Trưởng Công an xã đến tuổi nghỉ hưu; Giải quyết chế độ, chính sách đối với 2 công chức Trưởng Công an xã dự kiến nghỉ công tác hưởng chính sách tinh giảm biên chế; Dự kiến giới thiệu 1 công chức Trưởng Công an xã bầu giữ chức danh cán bộ đoàn thể cấp xã và dự kiến chuyển 16 công chức Trưởng Công an cấp xã sang chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu trao đổi về các nội dung liên quan đến những khó khăn khi thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức Trưởng Công an xã tại địa phương, đơn vị; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức Trưởng Công an xã đến tuổi nghỉ hưu; nghỉ công tác hưởng chính sách tinh giảm biên chế; việc giới thiệu tham gia cấp ủy đối với công chức Trưởng Công an khi sắp xếp chức danh khác cũng như đối với Công an chính quy đảm nhiệm chức  danh Trưởng Công an xã và các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, nghiệp vụ, trụ sở làm việc…

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Đỗ Hùng Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khẳng định: Việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã là chủ trương lớn của Bộ Chính trị nhằm chính quy hóa lực lượng Công an xã, thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Để triển khai có hiệu quả chủ trương này, đồng chí Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo: Đối với các xã, thị trấn phải tổ chức quán triệt sâu sắc và tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân nhân dân hiểu rõ về chủ trương, mục tiêu, ý nghĩa của việc bố trí sắp xếp, đồng thời chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp ở địa phương gắn với nhân sự Đại hội, ưu tiên giới thiệu những công chức Trưởng Công an khi bố trí sắp xếp ở chức danh khác có đủ tiêu chuẩn, uy tín tham gia cấp ủy nhiệm kỳ mới; cần quan tâm bố trí cơ sở vật chất, trụ sở làm việc cho Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã; Phối hợp với Phòng Nội vụ tập trung giải quyết, sắp xếp đối với cán bộ Công an xã…báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền về những khó khăn để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Đối với các công chức Trưởng Công an xã nghiêm túc thực hiện phương án bố trí, sắp xếp của địa phương, kịp thời đề xuất tâm tư, nguyện vọng chính đáng để cấp có thẩm quyền nắm bắt từ đó có phương án giải quyết đảm bảo hợp tình, hợp lí.

 

Phòng Nội vụ huyện, phối hợp với các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan hướng dẫn đầy đủ, kịp thời các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với các công chức Trưởng Công an xã khi được bố trí, sắp xếp…đảm bảo cụ thể, rõ ràng, đúng quy định.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Công an huyện chuẩn bị nhân sự về đội ngũ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã báo cáo cấp có thẩm quyển phên duyệt; trực tiếp theo dõi, hướng dẫn đối với lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã để lực lượng này đáp ứng tiếp cận tình hình ANTT ở cơ sở nhanh nhất; đồng thời hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quy chế phối hợp và có cơ chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và quản lý lực lượng Công an xã chính quy; tham mưu với cấp có thẩm quyền có chính sách quan tâm đảm bảo về cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy về làm việc tại xã để yên tâm công tác.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng Khôi - Đài TT huyện