Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

UBND huyện giao ban công tác tháng 12/2018

Chiều 19/12, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 12/2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 01/2019 tới trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chủ trì hội nghị  

 

Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Dự thảo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng tháng 12/2018 của UBND huyện đã nêu bật những kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng. Trong đó, giá trị sản xuất CN – TTCN ước đạt 161.497 triệu đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu xây dựng cơ bản ước đạt 302.960 triệu đồng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình do huyện làm chủ đầu tư, nhất là các công trình trọng điểm và các công trình chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn. Các hoạt động văn hóa – xã hội được đẩy mạnh, an sinh xã hội và chăm sóc các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm, ANCT- TTATXH trên địa bàn được giữ vững. 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để hội nghị thảo luận nhằm đề ra biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng tiếp theo như: Việc giải quyết tồn tại về đất đai ở một số xã chưa đạt yêu cầu theo Kế hoạch 02/KH-UBDN ngày 06/1/2017 của UBND huyện. Việc đo đạc, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn diền đổi thửa ở một số xã còn chậm; xử lý các vi phạm trong các lĩnh vực nhất là vi phạm chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất đai, các dòng sông, vi phạm hành lang đê điều, hành lang ATGT, họp chợ không đúng quy định. Công tác vệ sinh môi trường, bảo vệ các dòng sông đã được quan tâm nhưng có nơi còn hiện tượng đổ rác thải, nước thải và xả chất thải chăn nuôi gia cầm trên sông. Công tác tuyển quân ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn. Công tác chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc ở một số cơ quan, đơn vị thiếu kiểm tra đôn đốc, thiếu quyết liệt hoặc giải quyết nhưng chưa dứt điểm. Công tác phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn còn chưa thực sự gắn kết còn tình trạng né tránh, đùn đẩy.

 

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Tại hội nghị, đã có 13 ý kiến đại diện các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thảo luận liên quan đến các vấn đề như khó khăn trong việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất sau dồn điề đổi thửa, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, công tác vệ sinh môi trường, Tổng điều tra dân số và nhà ở…

 

Kết luận hội nghị, bên cạnh 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong dự thảo báo cáo, đồng chí  Chủ tịch UBND huyện Đỗ Hùng Sơn đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

 

Các phòng chuyên môn tham mưu UBND huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả; Kế hoạch kiểm tra đánh giá thực trạng, xử lý, giải quyết tình trạng sử dụng đất đai ven sông, ven đê làm mục đích xây dựng, buôn bán, tập kết vật liệu, nuôi trồng thủy sản. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện luật Nghĩa vụ quân sự, thực hiện sản xuất vụ Đông xuân theo kế hoạch. Quan tâm công tác vệ sinh môi trường, quản lý đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và một số nhiệm vụ khác.

 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện