Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

UBND huyện giao ban công tác tháng 10

Sáng 29/10, tại phòng họp số 1 UBND huyện, đồng chí Đỗ Hùng Sơn - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 10 với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp.

 

Đại biểu dự Hội nghị

 

Theo dự thảo báo cáo công tác tháng 10: Trong tháng, các cơ quan có liên quan, các địa phương đã tập trung mọi nguồn lực thu hoạch nhanh gọn, cơ bản diện tích lúa mùa trung, năng suất ước đạt 56,3ta/ha; tập trung phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; tăng cường việc quản lý giống, nguồn nước đối với công tác nuôi trồng thủy sản. Tính đến cuối tháng 10, toàn huyện đã thu hoạch được gần 22 nghìn tấn thủy hải sản. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn xã Kim Định hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Giá trị sản xuất CN – TTCN trong tháng ước đạt trên 183 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt trên 207 tỷ đồng. Thu ngân sách lũy kế 10 tháng ước trên 346 tỷ đồng, đạt 75% dự toán HĐND huyện giao. Công tác thông tin tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của chủ tịch HCM, 60 năm Bác Hồ về thăm Ninh Bình, diễn tập khu vực phòng thủ huyện 2019, sáp nhập các đơn vị hành chính được đẩy mạnh. An sinh xã hội, chăm sóc người có công được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đất đai được tăng cường. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác xử lý tồn tại về đất đai và cấp GCN QSDĐ tuy đã được tập trung thực hiện nhưng còn chậm; Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận công dân còn hạn chế. Sự phối hợp giải quyết công việc giữa các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn chưa thực sự gắn kết, còn tình trạng né tránh.

 

Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với nội dung của dự thảo báo cáo, phương hướng, nhiệm vụ trong tháng tới. Đồng thời đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc cấp GCN QSD đất, hỗ trợ kinh phí cho trường học tái chuẩn; triển khai bầu trưởng thôn, xóm, khối phố; công tác sơ tuyển NVQS; bảo vệ diện tích lúa mùa muộn chưa thu hoạch, đảm bảo vệ sinh môi trường; rà soát hộ nghèo...

 

Kết luận hội nghị, ngoài 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà dự thảo báo cáo đã nêu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh một số nội dung cần quan tâm thực hiện tốt đó là:

 

Tập trung cao độ trong công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi.

 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng chí Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phòng tài nguyên môi trường; các xã, thị trấn liên quan tập trung thực hiện việc cấp GCN sau dồn điền đổi thửa; cấp GCN QSD đất các hộ ven đê Bình Minh I; giải quyết những tồn tại của đất ao, vườn. Các xã: Tân Thành, Lai Thành, Yên Mật tập trung giải quyết tồn tại về đất đai theo đúng kế hoạch được phân cấp.

 

Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc liên quan đến đất đai, công tác bồi thường, GPMB... Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung thực hiện việc rà soát, có kế hoạch giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp.

 

Các xã, thị trấn triển khai thực hiện bầu trưởng xóm, thôn, khối phố nhiệm kỳ 2019-2022 theo kế hoạch, riêng hai địa phương: Xuân Thiện, Chính Tâm hoàn thành trước 30/12. Tiếp tục quan tâm công tác VSMT, công tác tuyển quân 2019; rà soát lại các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2019 đúng đối tượng.

 

Đối với công tác cán bộ: Phòng Nội vụ khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức của các xã trong diện sắp xếp đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện; phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy, UBMTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã có liên quan trong việc bố trí, sắp xếp cán bộ là người đứng đầu UBMTTQVN, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, luân chuyển cán bộ và một số nhiệm vụ khác.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng - Đài Truyền thanh huyện