Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

UBND huyện giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018

Sáng 05/7, UBND huyện tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 với thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị 

 

Quang cảnh hội nghị
 
Dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện đánh giá: 6 tháng đầu năm kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, vụ lúa đông xuân được mùa; xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, cơ sở hạ tầng được đầu tư; văn hóa xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống nhân dân ổn định; an ninh, quốc phòng, biên phòng được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
 
Đối với sản xuất nông nghiệp được mùa, năng suất bình quân ước đạt 67,8 tạ/ha, sản lượng ước đạt 55.000 tấn. Chăn nuôi duy trì và phát triển.
 
Về sản xuất vùng kinh tế biển: Sản lượng thủy, hải sản thu hoạch ước đạt trên 14.300 tấn. Công tác PCTT&TKCN được chủ động triển khai thực hiện trước màu mưa bão
 
Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN 6 tháng ước đạt 870 tỷ đồng (tăng 10,6% so với cùng kỳ). Tổng vốn xây dựng cơ bản ước đạt 1.115 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng ước đạt 100,962 tỷ đồng (đạt 67% dự toán HĐND huyện giao).
 
Các hoạt động văn hóa xã hội được đẩy mạnh, công tác đảm bảo an sinh xã hội và chăm sóc các đối tượng người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm và thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND huyện cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế để hội nghị thảo luận nhằm đề ra biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.
 
Đại diện các phòng, ban ngành  phát biểu tại hội nghị
 
Tại hội nghị đã có 19 ý kiến thảo luận về một số lĩnh vực như: Sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xây dựng NTM; vệ sinh môi trường; công tác giáo dục; sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế; dân số kế hoạch hóa gia đình; đánh giá chấm điểm hàng tháng; an ninh trật tự …v.v
 
Kết luận hội nghị, bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:
 
Về sản xuất nông nghiệp: Chỉ đạo tập trung thực hiện sản xuất nông nghiệp theo đúng kế hoạch, trước mắt là sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ. Chủ động thực hiện các phương án PCTT&TKCN. Thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM theo đề án đã được phê duyệt, nhất là các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018.
 
Về lĩnh vực xây dựng cơ bản: các xã, thị trấn rà soát, giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Về tài chính, thương mại, dịch vụ quản lý chặt chẽ các nguồn thu, thực hiện việc điều hành ngân sách Nhà nước theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và tiếp tục tập trung rà soát quy hoạch sử dụng đất, giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa.
 
Công tác văn hóa xã hội: Tiếp tục nâng cao chất lượng toàn diện, huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất các trường học. Đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm...Thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo; giải quyết đầy đủ và kịp thời các chính sách, chế độ người có công và các đối tượng chính sách, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tổ chức Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7.
 
Thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Tăng cường kiểm soát, điều hành công việc; rà soát đội ngũ cán bộ, công chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và một số nhiệm vụ khác.
 

Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện