Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

UBND huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2019 (đối với các xã thiếu quân)

Chiều 18/1, UBND huyện tổ chức hội nghị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 - đối với các xã, thị trấn hiện đang thiếu quân. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đỗ Hùng Sợn – Chủ tịch UBND huyện, đ/c Đoàn Kim Ly – PCT UBND huyện.   

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2019, toàn huyện phát lệnh 2.386 thanh niên lên đường nhập ngũ. Qua công tác khám tuyển, đến ngày 16/01, tổng số thanh niên đủ điều kiện sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị nhập ngũ vào quân đội là 257 thanh niên, đạt 72,3%,  hiện đang thiếu so với chỉ tiêu giao là 98 thanh niên. 5/27 xã đạt và vượt chỉ tiêu giao quân, đó là các xã Xuân Thiện, Chính Tâm, Định Hóa, Cồn Thoi và Kim Đông. Hiện, còn 22 xã, thị trấn chưa đủ chỉ tiêu giao quân, trong đó các xã thiếu từ 8-10 quân là Lưu Phương, Quang Thiện, Hùng Tiến, Kim Chính, Như Hòa, Kim Mỹ, Lai Thành, Ân Hòa, Kim Định, Yên Lộc, Văn Hải, Chất Bình.

 

Tại hội nghị, các đồng chí đã thắng thắn nhìn nhận những khó khăn ảnh hướng đến công tác tuyển quân. Hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn chung, đó là nhận thức của một bộ phận thanh niên và gia đình về việc tham gia nghĩa vụ quân sự còn chưa đầy đủ; thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự đi làm ăn xa, đi học nghề, học chuyên nghiệp, dẫn đến không đủ nguồn xét tuyển. Cùng với đó, công tác tuyên truyền của các xã, thị trấn chưa thường xuyên, chưa huy động hết các đoàn thể vào công tác tuyên truyên. Hiệu quả tuyên truyền của các loa cơ động chưa cao. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, chủ yếu giao khoán cho Ban CHQS địa phương, do đó chưa đạt được kết quả mong muốn. Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện chưa bám nắm cơ sở được giao phụ trách.

 

 

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí  Đỗ Hùng Sơn – Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy phụ trách tiểu khu thường xuyên bám nắm cơ sở, sâu sát hơn nữa trong chỉ đạo, giúp đỡ các xã, thị trấn phụ trách, đặc biệt các xã đang gặp nhiều khó khăn. Ban chỉ huy quân sự huyện nắm chắc kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện, chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đối với các gia đình và thanh niên đi làm ăn xa về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tập trung nguồn lực, tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền lưu động, biểu dương những hộ gia đình thanh niên chấp hành Luật nghĩa vụ quân sự cũng như có biện pháp xử lý với những trường hợp chống, trốn nghĩa vụ

 

Đối với các xã đã đủ quân, tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn chính trị có công dân khám bổ sung đủ điều kiện sức khỏe và thâm nhập hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị mọi điều kiện để phát lệnh gọi nhập ngũ cho công dân. Dự kiến thời gian phát lệnh từ ngày 26 – 31/1/2019; phát quân trang cho tân binh từ ngày 12 – 14/2/2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019 đúng kế hoạch.

 

                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện