Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

UB MTTQ VN huyện Kim Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Sáng 21/1, UB MTTQ VN huyện tổ chức hội nghị lần thứ 11 khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 – 2019 nhằm tổng kết hoạt động của UB MTTQ huyện trong năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

 Nhằm tuyên truyền, vận động, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, năm 2018, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của huyện, của tỉnh và của đất nước.

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp đã tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân có nhiều hành động thiết thực vì người nghèo, vận động Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Tiếp nhận và phân bổ, trao quà hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn từ các quỹ ủng hộ và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm với 380 suất quà, trị giá 190 triệu đồng. Phối hợp với các địa phương, đơn vị xây dựng 8 ngôi nhà Đại đoàn kết cho 8 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho bà Vũ Thị Liên ở xóm 1, xã Kim Hải.

 

Thựa hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN và các đoàn thể chính trị xã hội, trong năm 2018, Ban thường trực ủy ban MTTQ VN huyện đã thành lập 7 đoàn giám sát tại 7 xã với những nội dung giám sát về việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở cở sở, việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; việc cấp và sử dụng kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân; Việc tiếp nhận và sử dụng kinh phí xây dựng nông thôn mới, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội”…thông qua việc thực hiện pháp lênh dân chủ ở các xã, thị trấn, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, sự đồng thuận của xã hội được tăng cường. Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình và đại biểu HĐND các cấp, tổng hợp và phản ánh đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

MTTQ cấp cơ sở đã tập trung kiện toàn các chức danh, chuẩn bị cho tiến hành đại hội MTTQ các xã, thị trấn và đại hội đại biểu MTTQ VN huyện Kim Sơn khóa IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

 

Có thể nói, trong năm 2018, công tác mặt trận trên địa bàn huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị của huyện. Nhận thức rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác mặt trận, ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã thường xuyên đổi mới nội dụng, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ  chính trị của địa phương, quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. MTTQ huyện Kim Sơn và các tổ chức thanh viên tiếp tục khẳng định vai trò của mình trong hệ thống chính trị, hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, giám sát của nhân dân và xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến.

 

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích thi đua năm 2018

 

Tại hội nghị này. MTTQ VN huyện Kim Sơn đã khen thưởng cho 10 tập thể và 9 cá nhân có đóng góp trong các mặt công tác của MTTQ trên địa bàn huyện. Tiến hành hiệp thương, kiện toàn  thay thế 4 vị trí trong UB MTTQ huyện, chia tay các vị nguyên ủy viên UB MTTQ huyện nghỉ chế độ và thuyên chuyển công tác.

   

                                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện