Hôm nay, Chủ nhật ngày 17/01/2021

Tin tức trong Huyện

TTHĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp giữa năm.

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, xem xét thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, HĐND các xã, thị trấn đã tiến hành kỳ họp giữa năm, tổng hợp của nhóm phóng viên, cộng tác viên.

 

Sáng ngày 03/7/2019, tại Nhà văn hóa xã Kim Tân, Hội đồng nhân dân xã Kim Tân khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ Bảy.

 

Đại biểu tham dự kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Kim Tân khóa XIX

 

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo gồm: UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo ước thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;  B/c Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình về việc đề nghị giảm dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019.

 

HĐND xã báo cáo kết quả hoạt động của HĐND 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo kết quả giám sát HĐND xã năm 2019; Báo cáo kết quả thẩm tra các ban của HĐND xã; báo cáo kết quả hoạt động của các ban HĐND xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND xã Kim Tân khoá XIX; Kế hoạch về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND xã; Tờ trình về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã;

 

Đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã khẳng định: Dưới sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong xã, 6 tháng đầu năm 2019 đã đạt được những kết quả quan trọng: Kinh tế ổn định, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển, vụ lúa đông xuân được mùa, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, hạ tầng cơ sở được đầu tư, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chủ động thực hiện có hiệu quả, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, HĐND xã  và TT HĐND xã đã bám sát bám sát những quy định của pháp luật, có nhiều đổi mới trong hoạt động nhất là công tác giám sát chất vấn tại các kỳ họp của HĐND xã tiếp xúc cử tri và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết của HĐND xã. Các nguồn thu, chi được thể hiện công khai minh bạch. Trong thời gian tới HĐND xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò HĐND trong việc giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Hoạt động của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và mỗi đại biểu HĐND xã khóa XIX đã có nhiều cố gắng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo luật định. Những ý kiến đề xuất về chỉ tiêu, giải pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ANQP được các Đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, nhất trí thông qua đúng trình tự, thủ tục.

 

Tại kỳ họp, các vị đại biểu HĐND xã được nghe Thường trực UBND xã, HTX Nông nghiệp, HTX Điện lực trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Bảy HĐND xã, đa số các đại biểu HĐND xã đều nhất trí cao với các ý kiến trả lời tại kỳ họp;

 

Với tinh thần trách nhiệm cao các vị đại biểu HĐND xã Kim Tân khóa XIX  đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết ban hành tại kỳ họp.

 

* Sáng 24/7, HĐND xã Hùng Tiến khóa XV tổ chức kỳ họp thứ 7 – kỳ họp thường lệ giữa năm theo quy định.

 

Tại kỳ họp lần này, các vị đại biểu HĐND xã sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng và cho ý kiến về 9 báo cáo, 2 tờ trình và 2 nghị quyết; thảo luận, đánh giá những kết quả nổi bật, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm cho lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong thời gian tiếp theo.

 

Kỳ họp thứ 7, HĐND xã Hùng Tiến khóa XV

 

Dưới sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các khu dân cư và mọi tầng lớp nhân dân, kinh tế – xã hội của xã đã đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019. Sản xuất nông nghiệp đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 11 tỷ đồng, đạt 119,17% dự toán HĐND huyện giao.

 

Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại trên địa bàn xã như công tác vệ sinh môi trường ở một số đơn vị thực hiện chưa tốt, các tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, trộm cắp vẫn còn nhiều tiềm ẩn, phức tạp, ảnh hưởng đến trật tự xã hội; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cao còn gặp nhiều khó khăn, nhất là các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai; trên cơ sở đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm như tập trung sản xuất vụ mùa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; khuyến khích duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống của địa phương.

 

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, hướng dẫn người dân làm hồ sơ, thủ tục cấp đổi giấy CNQSDĐ, tiếp tục giám sát các công trình do UBND xã là chủ đầu tư. Tăng cương công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa. Hoàn thành công tác quân sự địa phương 2019, đảm bảo an ninh nông thôn, tăng cường công tác tuần tra giữ gìn an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tháng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019.

 

Các đại biểu đã được nghe ông Hoàng Minh Thảo – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết về một số vấn đề như xây dựng cơ bản và giao thông thủy lợi, tài nguyên môi trường, quản lý đất đai.

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, hiệu quả, kỳ họp thữ 7 HĐND xã Hùng Tiến khóa 15 – nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã thành công tốt đẹp. Để xứng đáng với nhiệm vụ là người đại biểu của nhân dân, các ban của HĐND xã, các vị HĐND, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò giám sát và vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND xã, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp tới cử tri và nhân dân trong xã, chủ động lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân. 

 

* Ngày 25/7/2019, HĐND xã Yên Mật tổ chức Kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021..

 

Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, UBND xã nhấn mạnh: “Kinh tế tăng trưởng ổn định, vụ lúa Đông Xuân được mùa, duy trì và giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; sản xuất tiểu thủ công nghiệp được duy trì ổn định; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh, quốc phòng giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo”.     

 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 5 tỷ 320 triệu đồng; sản lượng lúa ước đạt 6.382,8 tấn, công tác PCLB và TKCN được chú trọng, quản lý tốt công tác thu chi ngân sách trên địa bàn; phối hợp cùng Doanh nghiệp tư nhân Minh Quân tổ chức xét duyệt 451 hồ sơ đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lúa lần 1 cho các hộ dân; tổ chức đấu giá 13/38 lô đất khu dân cư xóm 4; chỉ đạo các xóm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiếp tục chỉ đạo xóm 4 hoàn thành các hạng mục theo Đề án xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu; vận động nhân dân xây dựng bể xử lý rác thải tại gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân; các chương trình mục tiêu về y tế, thông tin tuyên truyền, các chính sách an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện tốt…

 

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã đã xem xét thông qua các tờ trình: Tờ trình của UBND xã về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018, tờ trình chương trình giám sát năm 2019.

 

Với tinh thần tập trung dân chủ tại kỳ họp thứ 7 các đại biểu về dự đã dành thời gian để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, đưa ra các giải pháp về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong năm 2019. Tiếp thu một số ý kiến đề nghị của đại biểu về xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông xây dựng, xây dựng nông thôn mới, an ninh, quân sự và các vấn đề an sinh xã hội…

 

Kỳ họp thứ 7 HĐND xã Yên Mật cũng đã thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết phê chuản quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2020 của HĐND xã.

                                                                                               

* Sáng 30/7, tại hội trường nhà văn xã hóa, HĐND xã Tân Thành đã tổ chức kỳ họp lần thứ 7 HĐND xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

Tại kỳ họp, UBND xã đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế tăng trưởng ổn định, vụ lúa đông xuân được mùa, quyết liệt phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ được duy trì, hạ tầng cơ sở được đầutư; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm; đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh, quốc phòng giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Trong đó đáng chú ý là sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm của xã ước đạt 35 tấn (đạt 53,8%KH năm); tổng thu ngân sách ước đạt trên 2,7 tỷ đồng

 

Đại biểu HĐND xã bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân xã Tân Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

Cũng tại kỳ họp, đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN xã thông qua các báo cáo, tờ tình của kỳ họp. Tại kỳ họp cũng đã tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên UBND xã (nhiệm kỳ 2016 – 2021). Tiếp đó, Kỳ họp đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường và lãnh đạo xã trả lời và làm rõ các ý kiến, kiến nghị được thảo luận tại kỳ họp.

 

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đó là: Nghị quyết Ban hành nghị quyết điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 xã Tân Thành; Nghị quyết công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân xã Tân Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu – chi ngân sách xã năm 2018; Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân xã năm 2020.

 

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, kỳ họp thứ 7 HĐND xã Tân Thành khóa XIX, nhiệm kỳ 2016- 2021 đã thành công tốt đẹp.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hằng, Diệu Hoa, Trần Hạnh, Nguyễn Chinh