Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

TT Phát Diệm tổ chức tháo dỡ cầu tạm trên địa bàn.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Kim Sơn, nhằm đảm bảo kết cấu các công trình giao thông, không lấn chiếm các lòng sông và làm ảnh hưởng đến dòng chảy. Vừa qua, UBND thị trấn Phát Diệm đã thành lập tổ công tác tiến hành tháo dỡ các cây cầu tạm trên địa bàn.

 

Trước đó, UBND thị trấn Phát Diệm đã tiến hành rà soát, vận động, tuyên truyền nhân dân về những tác động, ảnh hưởng của việc xây dựng các cầu tạm trên địa bàn. Qua rà soát, tổ công tác đã thống kê trên địa bàn có 4 cây cầu tạm bắc qua sông chủ yếu được làm bằng luồng nối phố Năm Dân với phố Phát Diệm Nam, phố Phát Diệm Tây của thị trấn Phát Diệm với xóm 5b xã Lưu Phương, các cây cầu tạm có quy mô nhỏ, không có lan can bảo vệ, dạ cầu thấp có khả năng ảnh hưởng tới dòng chảy.

 

 

Tổ công tác tiến hành tháo dỡ cầu tạm

 

Để làm tốt việc tháo dỡ cầu tạm, UBND thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân tự giác tháo dỡ. Qua quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân đã tự giác tháo dỡ 1 cây cầu, 3 cây còn lại do tổ công tác tháo dỡ.

 

Đây là những cây cầu không nằm trong quy hoạch, được nhân dân tự dựng nên, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, đến dòng chảy và vệ sinh môi trường. Việc tháo dỡ cầu tạm trên địa bàn giúp lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đảm bảo kết cấu công trình và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

 

Mai Hạnh - Công chức VHTT TT Phát Diệm.