Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Trường THPT Kim Sơn B làm tốt công tác quản lý giáo dục học sinh

Năm học 2018 – 2019, Trường THPT Kim Sơn B có trên 1.130 học sinh, khuôn viên nhà trường năm trên địa bàn 2 xã : Như Hòa và Hùng Tiến - đây là khu vục nông thôn nhưng lại là địa bàn có nhiều đối tượng về tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, lứa tuổi các em đang có sự biến đổi về tâm sinh lý để dần trưởng thành, do vậy rất cần sự định hướng, gọi mở để các em có  nhận thức đúng đắn về hành vi của mình.

 

Một buổi giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh Trường THPT Kim Sơn B

 

Nhà trường đã thường xuyên phối hợp với gia đình, chính quyền cơ sở và lực lượng công an để quản lý, giáo dục học sinh có hiệu quả. Một trong những biện pháp được đẩy mạnh, đó là công tác tuyên truyền. Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng chống các tệ nạn xã hội cho học sinh dưới nhiều hình thức, mục tiêu cuối cùng là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh. Quán triệt và xây dựng văn hóa sử dụng mạng xã hội lành mạnh. Thành lập đội tự vệ, đội xung kích bảo vệ an ninh khu vực nhà trường, xây dựng cổng trường ATGT, phân công trực ban theo dõi, sử dụng hệ thống camera để giám sát, kịp thời phát hiện và ngăn chặn những hành vi vi phạm của học sinh. Tổ chức cho các em viết cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, không vi phạm luật ATGT, không gây gổ đánh nhau gây bạo lực học đường, không sử dụng và tàng trữ chất gây nổ, không chơi bời hàng quán và lôi kéo bạn bè làm điều xấu. Bên cạnh đó, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT… nhằm khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, thu hút các em vào các hoạt động bổ ích, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn và đoàn kết.

 

                                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện