Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Trung tâm BDCT huyện mở 34 lớp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị

Đã có 34 lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện mở trong năm 2018 với gần 4.000 học viên tham gia, đạt tỷ lệ 117% so với kế hoạch đề ra. Các lớp được mở đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị của địa phương, đồng thời tuyên truyền các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện, góp phần đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các địa phương trên địa bàn.

 

Lễ bế giảng Lớp Trung cấp Lý luận chính trị hành chính

 

Theo đó, Trung tâm BDCT huyện mở 4 lớp bồi dưỡng kết nạp đảng, 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, 1 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác Đảng, đoàn thể, 7 lớp bồi dưỡng chuyên đề, 2 lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức. Ngoài ra Trung tâm phối hợp với các ban, ngành đoàn thể của huyện mở được 55 lớp bồi dưỡng khác cho 4.952 lượt người tham gia.

 

Qua các lớp học, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở nâng cao nhận thức chính trị, vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn công tác ở địa phương, đơn vị.

 

                                                                                Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện