Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã huyện Kim Sơn

Chiều 3/9, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2019 – 2021. Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Cùng dự có đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy, đại diện Thường trực HĐND huyện, thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp của huyện, đại diện MTTQ và các đoàn thể của huyện, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã Xuân Thiện, Chính Tâm, Yên Mật, Như Hòa và Kim Chính.

 

Hiện nay, huyện Kim Sơn có 27 xã, thị trấn. Theo Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2019 – 2021, huyện Kim Sơn có 3 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên, gồm xã Xuân Thiện, Chính Tâm và Yên Mật. Theo đó, huyện sẽ sắp xếp, sáp nhập nguyên trạng xã Xuân Thiện vào xã Chính Tâm thành xã Xuân Chính. Sau sắp xếp, xã Xuân Chính có tổng diện tích tự nhiên  694,1ha, dân số 5.642 người, gồm 13 thôn. Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Yên Mật, gồm xóm 1,2,3 vào xã Kim Chính và Sáp nhập một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Yên Mật, gồm xóm 4,5 vào xã Như Hòa. Như vậy sau sáp nhập mở rộng địa giới hành chính, xã Kim Chính có tổng diện tích tự nhiên 855,5ha, dân số 8.698 người, gồm 14 xóm. Xã Như Hòa có tổng diện tích tự nhiên 609,4 ha, dân số 6.164 người, gồm 11 xóm. Từ ngày 01/01/2020, các đơn vị hành chính mới chính thức đi vào hoạt động. Như vậy sau sắp xếp, tổng số đơn vị hành chính của huyện là 25 đơn vị, giảm 2 đơn vị hành chính trước khi sắp xếp. Trong đó có 23 xã và 2 thị trấn.         

 

Cùng với việc sáp nhập diện tích tự nhiên và dân số, huyện tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động không chuyên trách cấp xã. Trong đó đáng chú ý sau sắp xếp, các xã Xuân Chính, Như Hòa, Kim Chính mỗi địa phương tăng thêm 1 Phó chủ tịch UBND và 1 Phó Bí thư Đảng ủy. Sáp nhập trường Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Xuân Thiện, xã Chính Tâm thành các trường phổ thông có nhiều cấp học, sau khi thành lập xã Xuân Chính sẽ duy trì 2 trường phổ thông có nhiều cấp học. Đội ngũ cán bộ, công chức xã, người lao động sau sắp xếp bị dôi dư sẽ được điều chuyển đến các đơn vị khác trên địa bàn huyện; bố trí, cơ cấu lại trong giai đoạn từ 2020 - 2025 hoặc hỗ trợ cho thôi việc theo chính sách tinh giảm biên chế.

 

Việc sắp xếp, sáp nhập được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. UBND huyện đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo và 3 tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo.

 

Tại hội nghị, các đại biểu nhất trí cao với phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của UBND tỉnh. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng băn khoăn về công tác cán bộ, đặc biệt là vị trí việc làm của các cán bộ, công chức, viên chức dôi dư. Có chế độ chính sách hỗ trợ cho các xã sáp nhập. Việc thiếu lớp do quá tải học sinh sau khi sáp nhập, nhân dân khó khăn trong việc đi lại khám chữa bệnh tại Trạm y tế mới. Bên cạnh đó, huyện cũng cần có định hướng cho việc đặt vị trí trụ sở mới, quản lý sử dụng các trụ sở cũ sau sắp xếp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền... tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc sắp xếp.  

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng – Phó Bí thư Huyện ủy nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, như: Sắp xếp cán bộ dôi dư; xử lý nợ xây dựng cơ bản tại các đơn vị, tránh làm gánh nặng cho xã khác sau sáp nhập; quản lý cơ sở vật chất sao cho hiệu quả… Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các đơn vị, địa phương cần quan tâm, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, giải quyết hợp lý việc sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ không chuyên trách tại các xã. Vận động cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện sắp xếp, từ đó tạo sự hưởng ứng, đồng thuận cao trong nhân dân. Trong quá trình thực hiện sáp nhập tại các địa phương phải thực hiện song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ANQP, xây dựng hệ thống chính trị.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương từ nay đến cuối năm 2019, đề nghị 5 địa phương có liên quan đến việc sáp nhập thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị này. Để giải quyết một số khó khăn, vướng mắc, đồng chí chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đảng bộ có Nghị quyết cụ thể để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo đúng lộ trình. Các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được phân công, bám sát Kế hoạch 163 của UBND huyện, Quyết định 1034 của UBND tỉnh để thực hiện. Ngoài ra, cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương. Huyện sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện như bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện, để việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đạt hiệu quả cao nhất.

 

Đồng chí Đỗ Hùng Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị triển khai phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại xã Yên Mật

 

Ngay sau hội nghị này, sáng 4/9 UBND huyện tổ chức hội nghị quân dân chính tại xã Yên Mật để lắng nghe những tâm tư, băn khoăn của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, trên cơ sở đó giải trình những băn khoăn đó, tạo sự yên tâm về tư tưởng khi nhân dân Yên Mật tách ra sáp nhập về 2 xã Kim Chính và Như Hòa.

 

                                                Tin, ảnh: Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện