Hôm nay, Thứ hai ngày 08/03/2021

Tin tức trong Huyện

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế 2021

Sáng 19/01/2021, Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh tổng kết công tác thuế năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế năm 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Cao Sơn – PCT UBND huyện Kim Sơn, lãnh đạo UBND huyện Yên Khánh, Chi cục thuế tỉnh và lãnh đao, cán bộ, nhân viên Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

 

Năm 2020, Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh triển khai nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước trong bối cảnh tình hình dịch Covid -19 ảnh hưởng tới tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Cục thuế tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, công tác thu ngân sách Nhà nước đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

 

Tổng số thu NSNS 2.125 tỷ đồng, đạt 501,7% dự toán đầu năm, đạt 205,8% dự toán phấn đấu. Chỉ tính riêng số thu NSNN tại huyện Kim Sơn đạt 1.304 tỷ đồng, đạt 570,9% dự toán đầu năm, đạt 239,9 dự toán phấn đấu. Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác ngân sách đạt 113 tỷ đồng, thu từ tiền sử dụng đất 1.189 tỷ đồng. Có 9/10 chỉ tiêu thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán năm, các chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: Thuế TNCN đạt 158,7%; Thu phí, lệ phí đạt 133,9%, thu khác ngân sách 332,5%, thu tiền sử dụng đất 708,1%, các khoản thu tại xã 155,4%...Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những khó khăn, tồn tại và những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới. 

Lãnh đạo huyện Yên Khánh, huyện Kim Sơn và Chi cục thuế tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đao, cán bộ, nhân viên Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh

 

Năm 2021, Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu và quản lý nguồn thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước HĐND tỉnh, HĐND huyện giao trên 1.151 tỷ đồng.

 

Xác định năm 2021, là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025), thực hiện Nghị quyết các cấp, việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH nói chung và nhiệm vụ thu ngân sách nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng. Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo chỉ đạo, điều hành của tỉnh, của huyện về thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

 

Chi cục thuế khu vực Kim Sơn – Yên Khánh tiếp tục áp dụng và thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý thu các khoản thu của NSNN theo quy định của Luật quản lý thuế, hướng dẫn của Bộ Tài chính, của tổng cục thuế. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế, các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trong việc điều hành chi, đảm bảo các nhiệm vụ được giao. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, triển khai hóa đơn điện tử.

 

Bên cạnh đó, ngành thuế tập trung thực hiện các biện pháp xử lý nợ đọng thuế, tìm nguyên nhân dẫn đến nợ đọng để xử lý từ gốc, giao chỉ tiêu xử lý thu hồi nợ đọng thuế cùng với giao chỉ tiêu ngân sách tới từng đơn vị, từng cán bộ với quyết tâm “giảm nợ cũ, không để nợ mới tăng thêm”. Cùng với xử lý nợ thuế tồn đọng, phải quan tâm đôn đốc thu kịp thời số thuế phát sinh, hạn chế thấp nhất việc chuyển thành nợ đọng mới. Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn rà soát và quản lý chặt chẽ, thu triệt để các nguồn thu theo đúng quy định, nộp kịp thời vào NSNN qua Kho bạc Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, thu phí, lệ phí, các khoản thu tại xã. Thực hiện tốt công tác quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…

 

Nguyễn Chinh