Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019

Sáng 05/6, UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019 tới Giám đốc các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Vụ mùa năm 2018, toàn huyện gieo cấy 8.185,5 ha, trong đó: Diện tích lúa lai 579,5 ha, chiếm 7,1% diện tích; diện tích lúa thuần 7.606 ha, chiếm 92,9%. Năng suất bình quân toàn huyện đạt 55,95 tạ/ha, sản lượng đạt 45.797 tấn.

 

Chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa năm 2019, huyện xác định mục tiêu chung là tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hóa; chú trọng chuyển đổi diện tích vùng cấy lúa năng suất thấp sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hoặc cấy lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản. Tiếp tục ứng dụng tiến bộ KHKT, tập trung đầu tư, thâm canh tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất, tăng thu nhập cho nhân dân. Chủ động phòng tránh thiên tai, dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra đối với sản xuất. Chú trọng phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, nhất là mô hình cánh đồng mẫu lớn gắn với xây dựng nông thôn mới.

 

Toàn huyện phấn đấu gieo cấy vụ mùa với tổng diện tích 8.178 ha. Cơ cấu mùa vụ, mùa trung cấy 75 – 80% diện tích, gieo mạ từ 28 – 30/6/2019, các giống chủ yếu Bắc thơm số 7, LT2, Nếp 97, TBR 279, Thục hưng 6, Phú ưu 1… Mùa muộn cấy 20 – 25% diện tích, gieo mạ từ 01 – 10/6/2019 (mạ dược gieo sớm hơn mạ nền) với các giống Nếp, Tám, Dự. Toàn huyện phấu đấu cấy xong toàn bộ diện tích trước 20/7/2019. Năng suất bình quân phấn đấu đạt 56 tạ/ha, với tổng sản lượng 45.796 tấn.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện