Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Triển khai BHYT học sinh năm học 2018 – 2019

BHYT học sinh là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước trong công tác bo v và chăm sóc sc khe cho hc sinh, làđiu kin để hot động y tế hc đường có hiu qu, tiến tới mục đích BHYT toàn dân và an sinh xã hội. Đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1, điều 1 luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 06 năm 2014 “BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.
 
Theo báo cáo, năm học 2017 – 2018 tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh trên địa bàn huyện đạt 99,62%. Phấn đấu năm học 2018 – 2019 có 100% học sinh tham gia BHYT theo quy định, UBND huyện ban hành công văn 1113/UBND ngày 13/8/2018 về việc triển khai BHYT học sinh năm học 2018 – 2019. Theo đó, UBND huyện yêu cầu các ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn huyện tăng cường tuyên truyền chính sách BHYT học sinh bằng nhiều hình thức để phụ huynh và học sinh thấy rõ quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT theo đúng quy định của pháp luật. Các trường học xây dựng kế hoạch đảm bảo năm học 2018 - 2019 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100%, xác định đây là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc khi đánh giá thi đua hàng năm đối với đơn vị và xem xét khi kiểm tra công nhận, công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia
 
Công văn cũng nêu rõ mức đóng BHYT của học sinh năm học 2018 - 2019 bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 50%, trong đó Ngân sách TW 30%, ngân sách Tỉnh 20%, như vậy học sinh tham gia BHYT còn phải đóng 50%. Phương thức đóng, mức đóng có thể tương ứng 12 tháng bằng 375.300 đồng, số tiền đóng 9 tháng đối với học sinh lớp 12 là 281.475 đồng. Đối với học sinh lớp 1 hoặc học sinh chưa tham gia BHYT năm học 2017 – 2018, học sinh có thể đóng một lần cho 15 tháng bằng 469.125 đồng. Tham gia BHYT các em học sinh được cấp thẻ BHYT và được chăm sóc sức khỏe theo luật định, góp phn đảm bo mc tiêu an sinh xã hội.
 
Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện