Hôm nay, Thứ bảy ngày 06/06/2020

Chuyên mục 190 năm thành lập huyện

Trên 700m2 pa nô, áp phích được làm mới chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn

Trên 700m2 pa nô, áp phích đã được làm mới tại khu vực trung tâm và trên các trục đường chính trên địa bàn huyện. Trong đó cụm pa nô lớn nhất có diện tích 140m2 được đặt tại Trung tâm huyện. Đây là một trong những hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan sôi nổi để chào mừng Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập huyện, 65 năm giải phóng huyện Kim Sơn sẽ được diễn ra vào 5/4/2019.

 

 

 

 

 

Nhiều tấm pa nô được lắp đặt tại các khu vực Trung tâm của huyện

 

Theo đó, để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, ngoài việc làm mới các cụm pa nô, các xã, thị trấn tiến hành chăng treo băng zôn, khẩu hiệu, cờ dây, cờ chuối, cờ Tổ quốc. Bằng nguồn xã hội hóa, vận động nhân dân lắp đặt các cột đèn trang trí trên các tuyến đường chính của huyện, treo cờ Tổ Quốc trong các khu dân cư; trang trí tranh cổ động trực quan tại các khu vực trung tâm, các tuyến đường chính, trụ sở các công sở, cơ quan, nơi đông người qua lại; góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và tuyên truyền rộng rãi tới đông đảo nhân dân về ý nghĩa lịch sử của sự kiện quan trọng này.

 

                                                                 Mai Hoa – Đài truyền thanh Huyện