Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Chiều 19/9, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kim Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình; Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Dự hội nghị còn có thành viên ban chỉ đạo cấp huyện; ban chỉ đạo và tổ trưởng tổ điều tra các xã, thị trấn trong toàn huyện.

 

Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện phát biểu tại hội nghị

 

Thực hiện QĐ số 722/ QĐ/TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Kim Sơn đã tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho cuộc tổng điều tra như:  Thành lập Ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch, tiến hành vẽ sơ đồ nền, phân định các địa bàn điều tra. Đồng thời tuyển chọn đủ số người vẽ sơ đồ nền, lập danh sách địa bàn điều tra, lập bảng kê, trưng dụng giám sát viên và tuyển chọn  216 điều tra viên. Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân thấy rõ được mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm đối với cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số của huyện còn tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, trang bị kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin trong việc điều tra. Tất cả các điều tra viên và tổ trưởng điều tra trực tiếp đến từng hộ gia đình phỏng vấn ghi trực tiếp thông tin vào phiếu điện tử.

 

Toàn huyện đã tổ chức ra quân Tổng điều tra từ ngày 1/4/2019 với 349 địa bàn điều tra hộ và 64 địa bàn điều tra đặc thù. Đến ngày 25/4/2019 huyện hoàn thành việc thu thập thông tin  về dân số và nhà ở theo đúng kế hoạch đã đề ra. Kết quả tổng điều tra, năm 2019 toàn huyện có 54.080 hộ; 182.485 người (bao gồm cả lực lượng bộ đội và công an), trong đó nam 92.013 người; nữ 90.472 nữ; nhân khẩu thành thị 13.361 người; nhân khẩu nông thôn 169.124 người.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tổng điều tra trên địa bàn cũng còn gặp những khó khăn, tồn tại như: Vẫn còn hiện tượng cập nhật sai sót thông tin; tình trạng lỗi mạng hệ thống hay chương trình chạy lỗi chưa rà soát được lỗi tổng thể…bên cạnh đó, công tác giám sát chưa thường xuyên, chưa đồng đều ở một số ban chỉ đạo cấp xã; trình độ của một số tổ trưởng, điều tra viên còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả của công tác tổng điều tra.

 

Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các thành viên Ban chỉ đạo của huyện, các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn; tinh thần trách nhiệm của các điều tra viên trong việc thực hiện đúng quy trình các bước và thời gian quy định để tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đề ra. Qua đó giúp huyện và các cấp, các ngành, các xã, thị trấn xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội phù hợp với thực tế của địa phương trong những năm tiếp theo.

 

 

Đồng chí Lê Thanh Tùng – Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình và Đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen của Cục thống kê tỉnh và UBND huyện cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

 

 Tại hội nghị tổng kết có 5 tập thể, 20 cá nhân được Cục Thống kê tỉnh tặng giấy khen; 3 tập thể và 19 cá nhân được UBND Huyện tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

 

Đăng Khôi - Đài TT Huyện