Hôm nay, Thứ năm ngày 21/01/2021

Tin tức trong Huyện

Tổ công tác của Tỉnh kiểm tra xác định chỉ số cải cách hành chính đối với huyện Kim Sơn

Ngày 24/4, Tổ công tác của Tỉnh do đồng chí Trần Đức Minh, Phó giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ trưởng cùng thành viên đại diện các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã có buổi kiểm tra, thẩm định xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2018 đối với huyện Kim Sơn.

 

Tiếp và làm việc với tổ công tác, về phía huyện có đồng chí Hoàng Văn Phương, Phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên một số phòng, ban có liên quan của huyện.

 

Đồng chí Trần Đức Minh, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng tổ công tác của tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

 

Tổ công tác đã nghe báo cáo của UBND huyện về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí chỉ số cải cách hành chính, trực tiếp kiểm tra, thẩm định các văn bản, tài liệu có liên quan và điều tra xã hội học về triển khai công tác cải cách hành chính của huyện năm 2018.

 

Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cao công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian qua. Nổi bật là huyện đã đã xây dựng kế hoạch tập trung vào các nội dung chính của cải cách hành chính theo Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020 gồm các nội dung: Về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây ựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính…

 

Thực hiện các thủ tục theo cơ chế một của, một của liên thông

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện cải cách hành chính của huyện cũng còn một số tồn tại như: Chưa công khai kịp thời 100% thủ tục  thành chính trên Trang thông tin điện tử của huyện; chưa trang bị cho hoạt động của Trung tâm một cửa liên thông huyện; tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ở mức 3,4 còn thấp…

 

Tổ công tác đã thống nhất số điểm đánh giá, thẩm định đạt 65,55; điểm điều tra xã hội học đạt 20,83; điểm chỉ số cải cách hành chính đạt 86,38 (thang điểm 100).

 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Trần Đức Minh, Phó giám đốc Sở Nội vụ, Tổ trưởng tổ công tác đề nghị UBND huyện cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về cải cách thủ tục hành chính, các cơ quan chuyên môn của huyện chủ động, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu xót được tổ công tác lưu ý, đồng thời tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương để đạt kết quả xếp hạng tốt hơn trong thời gian tới, nhằm mang đến sự hài lòng ngày càng cao cho người dân.

 

Đăng Khôi - Đài Truyền thanh huyện