Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 huyện Kim Sơn năm 2018.

Trong 2 ngày 30 và 31/08, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Ninh Bình tổ chức Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho 261 cán bộ đối tượng 4 theo quy định 164-QĐ/TƯ ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị thuộc Ban thường vụ huyện ủy Kim Sơn quản lý năm 2018.

 

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ đối tượng 4 huyện Kim Sơn năm 2018
 
Trong 2 ngày, giảng viên trường Chính trị tỉnh truyền đạt và cập nhật nnững kiến thức mới ở 5 chuyên đề : Tích tụ ruộng đất trong phát triển Nông nghiệp ở Việt Nam  hiện nay và bài học cho Ninh Bình.  Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Phong cách Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Bài học về môi trường trong phát triển bền vững Kinh tế ở Việt Nam hiện nay và vấn đề đặt ra cho Ninh Bình.
 
Đồng chí Mai Văn Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.
 
Phát biểu khai mạc lớp Bồi dưỡng, đồng chí Mai Văn Thanh – PBT Thường trực Huyện ủy đề nghị các học viên tham gia lớp phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác và chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học. Thông qua lớp bồi dưỡng sẽ giúp các học viên nâng cao năng lực chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kiến thức chuyên môn trong một số vấn đề quan trọng và nâng cao năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới.
 

                                                                                Diệu Hoa – Đài Truyền thanh huyện