Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ hai, 16/04/2018 1468 lượt xem

Ngày 24/10, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Thông tri 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh về thực hiện phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”; nhân điển hình tiên tiến là bí thư chi bộ, tổ trường tổ dân phố,trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thanh UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ Công an; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu lãnh đạo các tỉnh thuộc cụm thi đua số 4; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố; đại biểu chức sắc tôn giáo và 150 đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 Thời gian qua,dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban, ngành, đoàn thể và hưởng ứng tham gia của đông đảo nhân dân, phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn" đã được triển khai sâu rộng và đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở; phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực; có sức lan tỏa đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Thông qua phong trào, hệ thống chính trị cơ sở được củng cố và tăng cường, vai trò, tránh nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở, các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín được phát huy. Công tác tuyên truyền được tập trung chỉ đạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, gắn liền với nhiều hoạt động cụ thể của địa phương, thu hút được sự đồng tình ủng hộ của người dân.
Phong trào đã gắn kết và phát huy tác dụng của các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Từ việc thực hiện phong trào "Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” góp phần chuyển hóa các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, xây dựng, củng cố và thắt chặt mối quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong 1 năm thực hiện Thông tri 23 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 36 của UBND tỉnh, các địa phương trong tỉnh đã giải quyết dứt điểm 10/19 vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài. Công an tỉnh đã tổ chức 4 đợt ra quân tấn công chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Nhân dân đã cung cấp cho chính quyền và lực lượng Công an hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp điều tra, khám phá 316/380 vụ án hình sự; triệt phá 10 ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 94 đối tượng; bắt 1241 vụ 1441 đối tượng vi phạm và phạm tội về ma túy...góp phần giữ vững an ninh chính trị, phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đồng chí đánh giá cao mô hình “ Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, nhân điển hình tiến tiến là bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm và người có uy tín trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở tại tỉnh Ninh Bình.
Đồng chí mong muốn từ kinh nghiệm của tỉnh Ninh Bình sẽ đóng góp tích cực vào việc nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, tạo hiệu ứng lan tỏa, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cả nước. Để tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy mô hình, phong trào xây dựng “ Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể của địa phương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp với đảm bảo quốc phòng, an ninh, nhất là nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự được đề cập trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng “ Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” .

Xác định rõ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhất thiết phải được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của các ngành, đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân và phải bán sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
Tiếp tục đẩy mạnh việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo làm tốt chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào.
Đồng chí đề nghị Công an tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò tham mưu nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


Đồng chí Nguyễn Thị Thanh , UVT.Ư Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 

Xây dựng, củng cố, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ vững an ninh quốc gia và phòng ngừa, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng và đối ngoại của địa phương.
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng , Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an.
Các đồng chí chỉ đạo các cấp, các ngành trong thời gian tới thực hiện tốt hơn công tác bảo đảm an ninh trật tự với những nhiệm vụ cụ thể, đó là: Tiếp tục quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đổi mới nội dung, phương pháp, biện pháp tổ chức phong trào. Thống nhất nhận thức, xây dựng “Tổ dân phố thôn, xóm an toàn” vừa là mục tiêu, vừa là nội dung, hình thức sinh động của phong trào, trên cơ sở huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Đề cao vai trò của người đứng đầu trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Đổi mới, nội dung, hình thức xây dựng phong trào theo hướng tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ. Lực lượng Công an tỉnh phát huy vai trò nòng cốt, thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm. Giữ gìn bình yên cho nhân dân. Đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, các chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong nhân dân cần phát huy vai trò của mình trong xây dựng thôn, xóm an toàn về an ninh trật tự...

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị, Công an tỉnh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ ANTT; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong phong trào xây dựng “ Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” và tặng kỷ niệm chương cho 13 cá nhân vì có thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo baoninhbinh.org.vn
Nguồn "Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình"

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592272

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 65