Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình xếp thứ 11 toàn quốc về chỉ số cải cách hành chính năm 2016

Thứ tư, 18/04/2018 292 lượt xem

Chiều ngày 30-5, Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo một số bộ, ngành của trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố tại 63 điểm cầu. Tại Ninh Bình, dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
 
Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 do đồng chí Lê Vĩnh Tân, UVT.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ nêu rõ: với sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với công tác cải cách hành chính nên đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp, góp phần triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hoá, góp phần tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối cơ chế một cửa quốc gia với 37 thủ tục hành chính được đưa ra thực hiện, đã tiếp nhận và xử lý trên Cổng thông tin một cửa quốc gia trên 264 nghìn bộ hồ sơ thủ tục hành chính của trên 9,4 nghìn doanh nghiệp. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt dộng của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức. Đến nay, đã có 4 bộ, ngành và 32 tỉnh, thành phố chủ động triển khai và công bố kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi ngành, địa phương với cách thức, phương pháp triển khai đa dạng. Kết quả đo lường sự hài lòng bước đầu đã phản ánh được thực trạng chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp hiện nay...
Đối với tỉnh Ninh Bình, công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác thẩm định, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, đảm bảo thời gian quy định. Công tác chỉ đạo, điều hành được đẩy mạnh, đặc biệt trong chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trọng tâm là những thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh. Công tác cải cách tổ chức bộ máy, tinh giản đầu mối các cơ quan, đơn vị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001: 2008 trong quản lý nhà nước đang được duy trì và phát huy tác dụng tích cực trong hoạt động phục vụ tổ chức và công dân....
Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bộ Nội vụ, cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, ngành, địa phương. Ninh Bình xếp thứ 11 với chỉ số là 81,21.
Tại hội nghị đã nghe đại diện các bộ, ngành, địa phương phát biểu tham luận về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ nhấn mạnh: thời gian qua, công tác cải cách hành chính của Chính phủ và các địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế- xã hội của đất nước: tình trạng nợ đọng văn bản giảm so với trước, chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh từng bước được nâng lên; các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực trong việc đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để triển khai đồng bộ các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin... Về nhiệm vụ công tác cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2017, đề nghị các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện tốt các nội dung: tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung cải cách hành chính theo quy định tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP; đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động và kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thể chế, trọng tâm là hoàn thiện thể chế về quản lý công chức, viên chức, thể chế liên quan đến doanh nghiệp; các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh thực hiện rà soát cắt giảm và đơn giản hoá thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương theo quy định; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định...

Ninhbinh.gov.vn

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592264

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 57