Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước

Thứ hai, 17/02/2020 375 lượt xem

Việc triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành: Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã triển khai đến 100% các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc của cơ quan, đơn vị với 8.651 tài khoản người dùng, trong đó có 7.591 người dùng thường xuyên sử dụng.

 

Hết năm 2019, trên Hệ thống ghi nhận hơn 2.7 triệu lượt văn bản được lưu chuyển. Một số cơ quan, đơn vị đã thực hiện triệt để việc gửi - nhận văn bản trên hệ thống phần mềm với tỷ lệ văn bản đi/đến trên hệ thống đạt trên 90%. Hiện nay, Hệ thống đã được nâng cấp, bổ sung tính năng, đáp ứng việc gửi nhận văn bản điện tử nội tỉnh và liên thông với các Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh qua Trục liên thông văn bản Quốc gia. Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai cung cấp 1.866 chứng thư số (1.374 chứng thư số cá nhân và 492 chứng thư số tổ chức; trong đó cấp xã: cấp 351 chứng thư số cá nhân, 145 chứng thư số tổ chức); triển khai cấp SIM PKI phục vụ việc ký số trên thiết bị di động cho 106 cá nhân của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong gửi nhận, hồ sơ, văn bản điện tử được các cơ quan, đơn vị quan tâm, quyết liệt triển khai, đến nay đã có khoảng hơn 70% cơ quan, đơn vị thực hiện ký số tổ chức và cá nhân là lãnh đạo trong gửi nhận văn bản điện tử trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh.

 

Hiện nay, Cổng thông tin điện tử của tỉnh đã được đầu tư, nâng cấp, cung cấp đầy đủ các tính năng của cổng và cung cấp tương đối đầy đủ các thông tin chỉ đạo điều hành theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Có 27/27 cơ quan nhà nước đã xây dựng được trang thông tin điện tử (TTĐT), trong đó, 08 đơn vị có trang TTĐT tổng hợp, đặc biệ t Sở Du li ch hiện đang quản lý 03  trang TTĐT tổng hợp. Các trang TTĐT của các đơn vị đã triển khai cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định của Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, nhất là cung cấp một số thông tin như: Thông tin tuyên truyền, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chức năng tiếp nhận, phản hồi thông tin từ các tổ chức, cá nhân, công cụ tìm kiếm, tra cứu  và thông tin về thủ tục hành chính & dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

 

Tỉnh đã hoàn thành triển khai xây dựng, lắp đặt và đưa vào sử dụng Hệ thống Truy ền hình hội nghị của tỉnh với 164 điểm cầu, trong đó cấp tỉnh là 03 điểm (Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh); cấp huyện: 16 điểm (các huyện/thành ủy, UBND huyện/thành phố) và 145 điểm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

 

Việc phát triển các dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu là do các doanh nghiệp cung cấp cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh theo hình thức cho thuê dịch vụ CNTT. Trong đó, nổi bật là các dịch vụ: Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh; các phần mềm: Quản lý khám chữa bệnh; Du lịch thông minh, quản lý nghiệp vụ HĐND, quản lý khám chữa bệnh và y tế cơ sở.... đồng thời, triển khai các phần mềm ứng dụng dưới hình thức cho thuê hoặc cung cấp miễn phí cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh như: Phần mềm bệnh viện; phần mềm tiêm chủng và tin nhắn tiêm chủng cho 145 đơn vị trạm y tế xã; triển khai đường truyền, cung cấp máy tính, phần mềm giám định bảo hiểm y tế cho 145 phường/xã; lắp đặt miễn phí hệ thống Camera Quan sát cho trường mầm non đạt chuẩn trên địa bàn tỉnh; triển khai Sổ liên lạc điện tử cho các trường Cấp 1,2,3; triển khai Mạng xã hội học tập cho các trường học…

 

Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin đối với mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Sở Thông tin và Truyền thông đang tích cực nghiên cứu, triển khai đảm bảo 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh sử dụng mạng Truyền số liệu chuyên dùng trong năm 2020, theo đúng mục tiêu, lộ trình của Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ. Đã ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 05/8/2019 triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện cảnh báo, xử lý khẩn cấp mã độc và khắc phục các sự cố mất an toàn thông tin; tiếp tục trang bị phần mềm bản quyền diệt virus (BKAV-Endpoint) cho 26 cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, mộ t số đơn vị đã đầu tư, mua sắm các thiết bị phần cứng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, qua đó trong năm 2019 đã góp phần đảm bảo công tác an toàn, an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh, các hệ thống thông tin trọng yếu, dùng chung của tỉnh hoạt động thông suốt; các hệ thống thông tin chuyên ngành hoạt động ổn định, đảm bảo an toàn thông tin, cơ sở dữ liệu, phòng tránh các phương thức tấn công khai thác hệ thống theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 


 

Ninhbinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592264

Trực tuyến: 6

Hôm nay: 57