Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ năm, 07/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Ninh Bình: Đẩy mạnh thực hiện gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

Chủ nhật, 03/02/2019 439 lượt xem

Nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, thời gian qua UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của trung ương đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kịp thời các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố triển khai nghiêm túc công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý nhà nước.

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG của thủ tướng Chính phủ, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác kết nối liên thông với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương thông qua Trục liên thông quốc gia. Theo đó, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ và VNPT Ninh Bình hoàn thành triển khai thử nghiệm kết nối, liên thông văn bản theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTG. Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Cục Bưu Điện TW, Bộ TTTT, Trung tâm Tin học VPCP thực hiện kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng, cấu hình mạng kết nối đến các máy chủ hệ thống QLVB&ĐH, máy chủ Bảo mật SS, đã kết nối từ VPCP tới hệ thống QLVB&ĐH của tỉnh Ninh Bình (đặt tại Data Center của VNPT); Phối hợp với VPCP để thực hiện cài đặt các phần mềm trung gian (adapter), bảo mật, chứng thư số chuyên dùng trên máy chủ bảo mật SS; thực hiện cập nhật Mã định danh cơ quan theo QCVN:102/2016/BTTTT trên Trục liên thông Văn bản Quốc Gia. Tuy nhiên, tỉnh Ninh Bình chưa triển khai kết nối theo Mạng TSL chuyên dùng từ hệ thống QLVB&ĐH tới máy chủ bảo mật SS tại tỉnh vì tỉnh chưa trang bị máy chủ bảo mật dùng riêng. Thực hiện nâng cấp phần mềm QLVB&ĐH phục vụ kết nối liên thông gửi nhận Văn bản điện tử theo nghiệp vụ mới theo Quyết định 28/QĐ-TTg; bổ sung chức năng Ký số điện tử sẵn sàng cho việc thực hiện gửi nhận văn bản liên thông hoàn toàn trên phần mềm, tiến tới Văn phòng điện tử không giấy tờ; sử dụng bộ thư viện SĐK 2.0 do VPCP cung cấp để kết nối liên thông phần mềm QLVB&ĐH với Trục liên thông văn bản Quốc gia

Trong thời gian tới, UBND tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với VNPT-IT tiến hành chuyển đổi lên hệ thống Trục liên thông VB Quốc gia mới; kết nối liên thông theo Mạng TSL chuyên dùng từ hệ thống QLVB&ĐH tới máy chủ bảo mật SS dùng riêng tại tỉnh.

Đối với việc kết nối liên thông 3 cấp Chính quyền tỉnh Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành kết nối liên thông phần mềm Quản lý văn bản và điều hành 3 cấp Chính quyền tỉnh thông qua Trục liên thông của tỉnh. Hệ thống kết nối liên thông phần mềm QLVB đi vào hoạt động đã góp phần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành tại các cơ quan đơn vị trực thuộc tỉnh; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng sử dụng vi tính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị.

Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc được thiết lập tại các đơn vị, đảm bảo liên thông đa chiều, đa cấp và được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, công khai tiến độ xử lý văn bản qua mạng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Đến nay, đã có 575 đầu mối thuộc 257 đơn vị tham gia kết nối liên thông gửi nhận văn bản điện tử thông qua trục liên thông của tỉnh với gần 7.000 người sử dụng.

UBND tỉnh Ninh Bình cũng chỉ đạo triển khai ứng dụng chữ ký số trong liên thông gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Thông tin và truyền thông Ninh Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã có 584 chữ ký số của tổ chức và cá nhân được cấp (208 đơn vi, 304 cá nhân). Trên 20% các đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản qua hệ thống liên thông; 80% các đơn vị còn lại đang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức triển khai ứng dụng chữ ký số theo quy định.

Về kết quả thực hiện kết nối liên thông phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Theo số liệu công khai trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Chính phủ, đến 18/1/2019  đã có 1876599 văn bản được trao đổi giữa 575 đầu mối thuộc 257 đơn vị trên toàn tỉnh. Trong đó, năm 2018 đã cấp 450 chữ ký số (184 đơn vị, 266 cá nhân) và có trên 80 % văn bản và 103675 hồ sơ được trao đổi, xử lý dưới dạng điện tử tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như công sức của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 về ban hành Quy định trao đổi, xử lý, lưu trữ văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Ninh Bình.

 

Ninhbinh.gov.vn

 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
593592

Trực tuyến: 12

Hôm nay: 309