Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Xét công nhận 17 xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và đánh giá kết quả năm 2016, kế hoạch thực hiện năm 2017.

Thứ ba, 17/04/2018 310 lượt xem

Sáng ngày 16/12 UBND tỉnh tổ chức hội nghị xét công nhận 17 xã đạt chuẩn NTM năm 2016 và đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016, kế hoạch thực hiện năm 2017. Đồng chí Đinh Văn Điến – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đinh Chung Phụng – UVBTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; các thành viên BCĐ NTM của  tỉnh, lãnh đạo các địa phương được xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016.

Bám sát hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Ngành Trung ương và của tỉnh, các địa phương tiến hành rà soát, đánh giá, xác định tiêu chí đạt chuẩn đảm bảo khách quan, sát thực tế, tập hợp đầy đủ hồ sơ cần thiết để trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM cơ bản đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành. 17 xã được xét công nhận đạt chuẩn NTM năm 2016 bao gồm: xã Sơn Hà, Văn Phong của huyện Nho Quan, xã Yên Nhân, Mai Sơn của huyện Yên Mô, xã Khánh Hồng,Khánh Hòa, Khánh Hội, Khánh Mậu của huyện Yên Khánh, xã Quang Sơn của thành phố Tam Điệp, xã Đồng Hướng, Lai Thành, Như Hòa, Ân Hòa của huyện Kim Sơn, xã Gia Hưng,Gia Phú, GiaTiến, Gia Trấn của huyện Gia Viễn.
Sau thời gian 6 năm triển khai thực hiện, chương trình MTQG xây dựng NTM thực sự có sự thay đổi khá toàn diện. Nông thôn khởi sắc, diện mạo thay đổi rõ rệt: nhận thức của người dân được nâng lên, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội được ổn định, giữ vững; cơ sở hạ tầng được đầu tư tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội. Tổng huy động nguồn lực của 17 xã là trên 4.100 tỷ đồng, bình quân mỗi xã là trên 240 tỷ đồng. Việc huy động nhân dân đóng góp xây dựng NTM đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, hợp với sức dân, các hộ nghèo, hộ chính sách được hưởng miễn giảm, sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. Đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, nông nghiệp phát triển khá toàn diện, hình thành các mô hình sản xuất, vùng sản xuất, chuỗi sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, bước đầu thực hiện tái cơ cấu có hiệu quả.
Trao đổi thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đồng tình đánh giá: năm 2016 cấp ủy chính quyền, và BCĐ NTM các cấp đã tập trung thể hiện quyết tâm chính trị cao, chỉ đạo quyết liệt triển khai chương trình một cách toàn diện đồng bộ, lồng ghép các chương trình hợp lý tạo hiệu quả trong đầu tư nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, điện, trường học, công trình văn hóa,... Công tác tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ và nhân dân về xây dựng NTM, tạo sự đồng thuận và huy động được đông đảo các lực lượng tham gia. Phong trào hiến kế, hiến đất, góp công, góp vật liệu làm đường giao thông nông thôn, phong trào xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ cao, công nghệ sạch tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác dồn điền đổi thừa phát huy hiệu quả, xây dựng được nhiều cánh đồng mẫu lớn, nâng cao hiệu quả ứng dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn ổn định và phát triển đã góp phần ổn định an ninh chính trị, TTATXH và tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Các đại biểu cũng tập trung làm rõ hơn những kết quả đã đạt được, cũng như đề xuất giải pháp để việc thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2017 đạt được kết quả cao.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chương trình mục tiêu quốc gia NTM của tỉnh vẫn còn khó khăn, tồn tại. Các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ việc tiếp tục thực hiện một số tiêu chí còn chưa hoàn thiện, một số công còn đang dang dở, cần sớm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời gian hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Một số đại biểu cho rằng cần làm rõ nguồn lực, bao gồm cả nguồn lực về kinh tế và nguồn lực về nhận thức, tư duy của mỗi người dân để việc thực hiện chương trình NTM đạt hiệu quả cao. Cùng với đó, phải có giải pháp cụ thể để thực hiện đạt chuẩn NTM trong năm 2017 cho các địa phương đăng ký. Ngoài ra một số nội dung liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thông tin tuyên truyền, vấn đề nợ xây dựng cơ bản,.. cũng được các đại biểu quan tâm đề cập;  
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của BCĐ các cấp trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM; 17 xã đã đủ điều kiện để xét công nhận đạt chuẩn NTM 2016 với sự nhất trí của 100% thành viên BCĐ của tỉnh. Đồng chí biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân các xã, đồng thời yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành các công trình đang thi công dở dang, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt vệ sinh môi trường, nếp sống văn minh, giữ vững ANTTXH; Tổ chức tốt công tác quản lý, sử dụng các công trình cơ sở vật chất về văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục… nhằm khai thác có hiệu quả công năng sử dụng, có cơ chế huy động nguồn lực để duy tu, bảo dưỡng, duy trì hoạt động của các công trình đảm bảo thiết thực có hiệu quả, tránh lãnh phí; Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, nhất là các tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo, văn hóa, y tế, môi trường, hướng tới xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu. Đa dạng hóa trong huy động nguồn lực để tiếp tục đầu tư hoàn thiện, bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng. Đối với các xã còn nợ đọng xây dựng cơ bản lớn, Đồng chí yêu cầu phải có kế hoạch, lộ trình cam kết trả nợ đúng hạn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Điến cũng giao BCĐ của tỉnh đôn đốc rà soát đối với những cam kết của các xã được công nhận hôm nay, cũng như các địa phương đã được công nhận trước đây hoàn thiện báo cáo xong vào cuối quý I/2017; Tổ chức đón bằng công nhận NTM của 17 xã cần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân.
Mục tiêu năm 2017, Tỉnh có ít nhất 14 xã đạt chuẩn NTM; toàn tỉnh không còn xã nào dưới 8 tiêu chí. Trong đó, thành phố Tam Điệp phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các địa phương đăng ký XDNTM đôn đốc triển khai sớm, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động để mọi tổ chức và người dân tích cực, chủ động tham gia xây dựng NTM; Tập trung huy động các nguồn lực trong xây dựng NTM, thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phù hợp với việc thực hiện QĐ 140 của BTV Tỉnh ủy, để việc thực hiện đạt hiệu quả cao nhất, đưa phong trào xây dựng NTM của tỉnh đạt mục tiêu đề ra./.

Ninhbinh.gov.vn

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592267

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 60