Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ năm, 07/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018

Thứ năm, 19/04/2018 329 lượt xem

Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2018 Sáng12/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trựcTỉnh ủy đã đến dự. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV TU; thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh; ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các huyện, thành phố Tam Điệp; đại diện các tập thể,cá nhân được khen thưởng

Tại hội nghị, đồng chí Đinh Chung Phụng, TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình Mục tiêu quốc gia tỉnh đã trình bày báo cáo tổng kết công tác thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, mặc dù có một số khó khăn về nguồn lực đầu tư, thiên tai, bão, lụt... song với sự chỉ đạo tập trung, sâu sát của Tỉnh Ủy, HĐND, UBND, Ban chỉ đạo tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, sự đồng hành của các cơ quan, doanh nghiệp và sự tham gia tích cực, chủ động của người, xây dựng NTM của tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật: Có 20/20 xã đạt chuẩn NTM năm 2017, vượt 6 xã so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra,nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM trên toàn tỉnh là 80/119 xã, chiếm 67,2%; Bình quân toàn tỉnh đạt 17 tiêu chí/xã tăng 12 tiêu chí so với năm 2011. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội nông thôn cơ bản được hiện đại hóa. Các địa phương đã chủ động có các giải pháp, kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, tiết giảm đầu tư, hạn chế xây dựng mới, ưu tiên cải tạo, nâng cấp,đa dạng hóa nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng xã hội hóa trong đầu tư các công trình nước sạch, chợ, khu vui chơi thể thao.
 
Năm 2018, mục tiêu phấn đấu của tỉnh là: có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 90 xã chiếm 75,4% số xã trong tỉnh và huyện Yên Khánh đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn là 3 đơn vị. Bình quân đạt 17,5 tiêu chí /xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Xâydựng mỗi huyện ít nhất 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo định hướng củaTrung ương và quy định của tỉnh.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được trong năm 2017, sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành để đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM của tỉnh; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp; hướng tới sự hài lòng của người dân. Các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp triển khai thực hiện để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2018; trong đó xác định được nguồn kinh phí, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế việc đầu tư dàn trải, tiết giảm nợ xây dựng cơ bản.

Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị


Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả xây dựng nông thôn mới đạt được trong năm 2017 của tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra, đồng chí đề nghị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” tạo sự lan toả lớn trong toàn xã hội; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là thanh niên trí thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp ở nông thôn; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thựchiện xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thểvà cộng đồng dân cư trong việc giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục củng cố thiết chế văn hóa nông thôn; Nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa ở nông thôn. Tập trung khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường nông thôn, nhất là các khu vực làng nghề, khu dân cư tập trung; nhân rộng các mô hình người dân tự quản các tuyến đường, tuyến kênh, tăng cường hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh, cây hoa trên các tuyến đường, các tuyến kênh, mương…Triển khai có hiệu quả Đề án "Mỗi vùng một sản phẩm", trước mắt lựa chọn một số sản phẩm nổi bật, mang tính đặc trưng, lợi thế của các địa phương xây dựng thương hiệu, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí theo Bộ tiêu chí của tỉnh, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng tiếp tục làm tốt các nội dung: Phát triển sản xuất, cảnh quan môi trường, an ninh TTXH...UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra lại các xã đạt chuẩn NTM. Khẩn trương tiến hành xong dồn điền đổi thửa các xã còn lại của Gia Viễn và Hoa Lư. Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thủ tục, việc cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sửdụng đất sau dồn điền đổi thửa cho các hộ; và cải tiến thủ tục hành chính đấu giá đất tạo nguồn lực theo hướng nhanh gọn đảm bảo quy định.
 
Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; nhân rộng các mô hình tốt như “tổ tự quản về an toàn giao thông”, “tổ phòng chống tội phạm”, “tổ an ninh, hoà giải”…góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nông thôn mới thực sự yên bình, đáng sống. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn lực Chương trình MTQG hỗ trợ xây dựng NTM xong trong tháng 2 năm 2018, đúng theo nguyên tắc, bám sát quy định và tình hình thực tế địa phương; Sử dụng nguồn lực phù hợp, có hiệu quả; thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về đầu tư công. Các xã phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để trả nợ XDCB, giảm nợ cũ, hạn chế phát sinh nợ mới (không xét công nhận đối với xã có nợ xây dựng cơ bản nhưng không xác định được nguồn lực trả nợ). Đa dạng hóa nguồn lực xây dựng nông thôn mới theo hướng xã hội hoá; tăng cường hình thức hợp tác công tư để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực: xử lý môi trường, hạ tầng thương mại, nước sạch, dịch vụ văn hoá - thể thao...;
 
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phối hợp với Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc về Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp năm 2018 tại tỉnh Ninh Bình cuối tháng 3/2018 và Hội nghị Sơ kết giữa giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình vào cuối năm 2018.
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” năm 2017.

Ninhbinh.gov.vn 

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
593622

Trực tuyến: 14

Hôm nay: 339