Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ hai, 16/04/2018 263 lượt xem

 Sáng ngày 02/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghe báo cáo dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo đó, việc phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phải đảm bảo định hướng phát triển hệ thống đô thị Việt Nam; Chương trình phát triển đô thị quốc gia; các yêu cầu về quản lý đầu tư phát triển đô thị; phải đảm bảophát triển đô thị theo phân vùng kinh tế và phù hợp với các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó ưu tiên phát triển các đô thị có vị thế, vai trò hạt nhân thúc đẩy phát triển vùng quốc gia, vùng tỉnh, đô thị gắn với các trọng điểm kinh tế; đầu tư các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình đầu mối đảm bảo vệ sinh môi trường; tập trung hoàn thiện các phân khu chức năng đô thị theo quy hoạch đô thị; nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị còn yếu theo các chỉ tiêu về phân loại đô thị để nâng cao chất lượng đô thị.
Mục tiêu đến năm 2030 toàn tỉnh có 19 đô thị bao gồm: nâng cấp cải tạo 8 đô thị và xây dựng mới 11 đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 khoảng 35 - 37%. Đến năm 2030 khoảng 45 - 47% và đến năm 2050 khoảng 50-53%. Thực hiện quy hoạch cần phải xây dựng lộ trình theo từng giai đoạn, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo phát triển bền vững.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ một số nội dung dự thảo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần thiết; là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền phân loại đô thị theo quy định; xác định lộ trình danh mục các khu vực phát triển đô thị và triển khai các dự án theo từng giai đoạn 5 năm và hàng năm để từng bước thực hiện được mục tiêu định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh; xây dựng danh mục, lộ trình và từng bước cụ thể cho cả hệ thống đô thị, cho từng đô thị; qua đó xây dựng kế hoạch, danh mục các dự án ưu tiên đầu tư nhằm phát huy tối đa hiệu quả đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị theo định hướng các Quy hoạch.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến góp ý của đại biểu dự hội nghị, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Chương trình; xem xét việc tập trung đầu tư cho một số đô thị có khả năng nâng cấp; bổ sung và đề xuất thêm các dự án hạ tầng khung kết nối diện rộng giữa các đô thị trong toàn tỉnh như giao thông, cấp điện, nước...để làm cơ sở cho các đô thị phát triển đúng lộ trình; xem xét lại danh mục và lộ trình đầu tư một số công trình hợp lý, đảm bảo hiệu quả và tính khả thi

Ninhbinh.gov.vn
Nguồn "Cổng TTĐT tỉnh Ninh Bình"

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592264

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 57