Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn - Ninh Bình
Thứ ba, 05/07/2022

Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Kim Sơn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thứ tư, 18/04/2018 334 lượt xem

Ngày 13/7, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị để nghe, thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; báo cáo xin ý kiến về đề xuất Dự án xây dựng, cải tạo, quản lý kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gián Khẩu theo hình thức đối tác công tư và công tác cán bộ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thế MinhĐồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng và Văn phòng TƯ Đảng; lãnh đạo UBND tỉnh; Sở Kế hoạch- đầu tư; Sở Nội vụ; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh.
Hội nghị đã nghe lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tập trung, quyết liệt, các chủ đầu tư đã hoàn thành hồ sơ nghiệm thu, thanh toán khối lượng đã hoàn thành, ưu tiên thanh toán nợ xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện khối lượng theo kế hoạch vốn cấp để không phát sinh tăng nợ xây dựng cơ bản.
Do đó, nợ xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công tính đến sau thời điểm giao kế hoạch năm 2017 đã giảm so với thời điểm 31/12/2014, nhất là nợ nguồn vốn ngân sách Trung ương và các khoản vay tạm ứng ngân sách cấp tỉnh.
Các chủ đầu tư đã cơ bản nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh vể việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành và thanh toán khối lượng hoàn thành trong 6 tháng đầu năm. Do đó, số vốn thanh toán khối lượng hoàn thành chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số vốn giải ngân.
Việc lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách Trung ương được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, trình tự quy định tại Luật Đầu tư công.
Các đại biểu đã phát biểu ý kiến về các vấn đề: quan tâm việc giải ngân để thực hiện các chương trình, dự án, nhất là nguồn ngân sách địa phương; vấn đề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới…
Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất ý kiến của các đồng chí trong Ban TVTU đều đồng tình với báo cáo thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản của UBND tỉnh; thống nhất đánh giá trong việc thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017 còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn trung ương bổ sung ít, nguồn cân đối ngân sách của tỉnh ít trong khi nhu cầu của tỉnh lớn.
Bám sát sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản bám sát các kế hoạch, tiêu chí, định mức phân bổ nên nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh không có phát sinh lớn, có sự linh hoạt trong xử lý, điều chỉnh, góp phần vào tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm.
Về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng cuối năm 2017, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thực hiện nghiêm 9 nhóm giải pháp đã nêu trong báo cáo. Đồng thời lưu ý một số vấn đề: Cần bổ sung biểu về kế hoạch đầu tư công năm 2017 gắn với Quyết định số 1757-QĐ/UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội tiếp tục ổn định và phát triển và Nghị quyết số 32-NQ/HĐND của UBND tỉnh.
Một số nội dung chi thường xuyên nhưng có tính chất đầu tư cần cân nhắc đưa vào mục chi đầu tư xây dựng cơ bản; trong quá trình thực hiện cần quan tâm đến việc lập và nghiệm thu các dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư xây dựng cơ bản gắn với trách nhiệm của chủ đầu tư và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; hạn chế tối đa việc khởi công các dự án mới, trừ những dự án mang tính cấp bách, cần thiết, đảm bảo quy trình đầu tư.
Hội nghị đã nghe báo cáo xin ý kiến về đề xuất Dự án xây dựng, cải tạo, quản lý kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Gián Khẩu theo hình thức đối tác công tư (PPP) của UBND tỉnh.
Các ý kiến phát biểu đều nhất trí với báo cáo, đánh giá đây là một dự án có tính chất ưu tiên, phục vụ cho chiến lược của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh cần giải trình rõ để nhìn thấy rõ thực trạng của dự án; tiếp thu các ý kiến, hoàn chỉnh dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền để triển khai dự án này.
Hội nghị đã nghe và nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh xin ý kiến về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận xã An toàn khu đối với 9 xã thuộc huyện Nho Quan. Căn cứ Quyết định số 897-QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ, 9 xã thuộc huyện Nho Quan qua thẩm định, lập hồ sơ khoa học đều đạt từ 3-5 tiêu chí, trong đó có 1 xã đạt 5/5 tiêu chí, 5 xã đạt 4/5 tiêu chí, 3 xã đạt 3/5 tiêu chí.
UBND huyện Nho Quan đã thẩm định, lập hồ sơ khoa học đề nghị công nhận xã An toàn khu đối với các xã trên địa bàn, trình UBND tỉnh. UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, lập hồ sơ đề nghị công nhận.

Theo Baoninhbinh.org.vn

Thống kê truy cập
Số lượt truy cập
592268

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 61