Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tiểu ban Văn kiện họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 2 Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Sơn lần thứ XXIV. Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 14/02, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo (lần 2) Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Báo cáo kiểm điểm (lần 1) của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Mai Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự hội nghị.

Đại biểu dự Hội nghị

 

Về chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV dự kiến nêu 2 phương án:

 

Phương án 1: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; huy động tối đa mọi nguồn lực phát triển kinh tế bền vững; tập trung khai thác hiệu quả vùng bãi bồi ven biển; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển toàn diện văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng tới mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025 và từng bước phát triển đô thị, tiến tới thành lập thị xã vào các nhiệm kỳ tiếp theo”.

 

Phương án 2: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, quản lý và khai thác hiệu quả vùng bãi bồi ven biển; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; sáng tạo vươn lên, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025”.

 

Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV với 2 phần. Phần thứ nhất đánh giá tổng quát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Phần thứ hai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Dự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 nêu bật những ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; rèn luyện và giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy.

 

Thảo luận tại hội nghị, đã có 15 lượt ý kiến, đóng góp bổ sung, chỉnh sửa, nêu quan điểm lựa chọn chủ đề Đại hội, các nội dung trong dự thảo báo cáo chính trịdự thảo báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ huyện thể hiện tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Hầu hết các đại biểu đều cho rằng dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đảm bảo đủ các thành tố về kết cấu, nội dung đánh giá khá toàn diện, bao quát trên tất cả các lĩnh vực , mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Đại biểu cũng đóng góp cụ thể về từng mục tiêu, câu từ trong báo cáo, góp ý vào từng lĩnh vực, xoay quanh 1 số vấn đề như tốc độ tăng trưởng kinh tế về lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng, chính quyền cơ sở, các cơ quan trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; điều chỉnh mốc thời gian xây dựng huyện đạt chuẩn NTM; bổ sung nội dung xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia... trên cơ sở đó, cơ quan tham mưu giải trình, làm rõ.  

 

Về những tồn tại, yếu kém và nguyên nhân, đại biểu ý kiến cần nghiên cứu, đánh giá khái quát hơn những nội dung đã làm được, những vấn đề còn tồn tại, bổ sung thêm nguyên nhân khách quan của tồn tại.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV yêu cầu thành viên Tiểu ban tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo báo cáo (lần 3) gửi Đảng bộ, chi bộ các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đóng góp ý kiến. Trong đó, cần tiếp tục nghiên cứu, chọn lựa một trong 2 chủ đề đã nêu trong dự thảo báo cáo, đảm bảo yêu cầu 3 thành tố về xây dựng Đảng, phương châm hành động và mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ mới. Thống nhất hướng tới mục tiêu huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022, đánh giá một cách khái quát về những tồn tại, hạn chế. Đồng chí chỉ rõ Báo cáo Chính trị phải thể hiện sự kết tinh trí tuệ trong toàn Đảng bộ.

 

Tin, ảnh: Trần Hằng