Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh

Sáng 16/10, Đoàn kiểm tra Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ( HĐPHPB,GDPL) tỉnh đã có buổi làm việc với HĐPB,GDPL huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018. Đồng chí Hoàng Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên HĐPHPB,GDPL huyện tiếp và làm việc với đoàn.

 

Quang cảnh Buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn kiểm tra  HĐPHPB,GDPL tỉnh đã kiểm tra làm rõ 4 nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tại các đơn vị, địa phương; sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc kiện toàn HĐPHPB,GDPL, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở. Kết quả triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, 2018 và công tác kiểm tra hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật. Qua kiểm tra, đoàn chỉ ra những tồn tại, khó khăn trong công tác Phổ biến giáo dục pháp luật của huyện và cơ sở. 

 

Sau 1 buổi sáng làm việc, Đoàn kiểm tra  HĐPHPB,GDPL tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Trong đó nổi bật lên là công tác tuyền truyền được huyện chú trọng,  nhất là công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh đã có sự đổi mới, xây dựng các chuyên mục trọng tâm, rõ ràng, tuyên truyền theo hướng tập trung. Sự phối hợp giữa các thành viên hội đồng, các ngành đạt hiệu quả, đã phát huy vai trò của các thành viên hội đồng. Công tác tập huấn, kiện toàn tổ chức kịp thời.

 

Đoàn kiểm tra HĐPHPB,GDPL tỉnh đề nghị HĐPHPB,GDPL huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trong đó tập trung tuyên truyền các văn bản mới. Xây dựng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật, tăng cường biên soạn các tài liệu tuyên truyền, lựa chọn những nội dung phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở. Trong những tháng cuối năm 2018 chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật và Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 07 của HĐND tỉnh Ninh Bình về phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021./.

 

Trần Hằng – Đài truyền thanh huyện