Hôm nay, Thứ hai ngày 10/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thường trực Huyện ủy tổ chức buổi làm việc quán triệt triển khai dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2018

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư (khóa X) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của BTCTW “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị só 08-CT/HU ngày 17/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác xây dựng Đảng”. Chiều 24/8, Thường trực huyện ủy tổ chức buổi làm việc quán triệt triển khai dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 9/2018. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy, dự và chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có các đồng chí Vũ Đức Thạc, TVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Bùi Thị Thúy,  TVHU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo Văn Phòng Huyện ủy, các đồng chí cán bộ, công chức viên chức được Thường trực Huyện ủy phân công sinh hoạt định kỳ với chi bộ trực thuộc Đảng bộ, xã thị trấn.

 

Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

 Thực hiện Hướng dẫn số 12 –HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương “một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ triển khai thực hiện ngay trong tháng 8/2018. Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện, hầu hết các chi bộ còn lúng túng.

 Để giúp các chi bộ dễ áp dụng trong tổ chức thực hiện, Thường trực Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn cụ thể về trình tự, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề…trên cơ sở hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Theo đó, ngoài việc hướng dẫn chi tiết trình tự tiến hành công tác chuẩn bị nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, Hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy còn quy định một số tiêu chí khung để làm cơ sở ban hành tiêu chí đánh giá một buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ đạt chất lượng gồm: tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị sinh hoạt chi bộ; các bước, nội dung sinh hoạt chi bộ; thực hiện nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng và kết quả lãnh đạo thực hiện kết luận hoặc nghị quyết của chi bộ.

 Ngoài việc phân công 27 cán bộ, công chức khối các cơ quan Đảng, đoàn thể, Thường trực Huyện ủy cũng đã ban hành công văn số 1301 –CV/HU ngày 23/8/2018 phân công 27 cán bộ, công chức khối các cơ quan trực thuộc UBND huyện dự sinh hoạt định kỳ với chi bộ trực thuộc đảng bộ, xã thị trấn.

 Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc Thường trực Huyện ủy phân công các đồng cán bộ, công chức của huyện dự sinh hoạt chi bộ cơ sở chính là thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị TƯ 7 (khóa XII) và chủ trương của BTV Tỉnh ủy.  Điều này thể hiện tinh thần quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết một cách chủ động, khẩn trương, nghiêm túc của Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, thông qua việc phân công cán bộ, công chức của huyện dự sinh hoạt sẽ giúp cho Huyện ủy có thêm kênh thông tin nắm bắt cụ thể tình hình ở cơ sở, từ đó giúp sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn. Đồng chí, Phó bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các đồng chí cán bộ, công chức của huyện được phân công dự sinh hoạt tại các chi bộ cơ sở tiếp tục nghiên cứu, bám sát nội dung Hướng dẫn của BTC Trung ương; hướng dẫn của BTV Huyện ủy để thực hiện nghiêm túc hiệu quả, sau mỗi kỳ sinh hoạt báo cáo đúng kết quả nội dung sinh hoạt về Thường trực Huyện ủy theo thời gian quy định.

 

Đăng Khôi - Đài Truyền thanh huyện Kim Sơn