Hôm nay, Thứ bảy ngày 16/01/2021

Tin tức trong Huyện

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tháng 4

Sáng 27/4, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2020 với Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn; đại diện UBMTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan có liên quan. Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đại biểu dự hội nghị

 

Để chủ động trong việc phòng chống dịch Covid-19, hội nghị được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các đại biểu đảm bảo giữ khoảng cách khi ngồi họp; trước khi vào phòng họp, các đại biểu đều rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt. Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị được tổ chức nhanh gọn, tập trung thảo luận những nội dung quan trọng trong chỉ đạo điều hành hiện nay đó là: Lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; phòng chống dịch Covid-19.

 

Về thực hiện công tác tháng 4, các đại biểu đều thống nhất, trong tháng Huyện ủy, Ban thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của huyện, nổi bật là: Tổ chức các hội nghị Ban Thường vụ huyện ủy để duyệt văn kiện, đề án nhân sự đại hội đảng bộ các xã Yên Lộc, Kim Đông, Chất Bình, Kim Định, Kim Chính. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 và Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng chống dịch Covid-19. Chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước, xử lý các vi phạm tại vùng bãi bồi ven biển. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở; các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của huyện ủy, các tiểu ban, các tổ giúp việc của Ban Thường vụ Huyện ủy và các cơ quan có liên quan tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp, hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đã đề ra và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó tập trung chăm sóc bảo vệ lúa Đông Xuân; phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; xây dựng, triển khai các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; thu ngân sách nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Đ/c Hoàng Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hoàng Văn Thắng khẳng định: Cùng với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; thời gian qua, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được huyện triển khai bài bản, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị, từ huyện đến cơ sở và nhân dân cùng vào cuộc tham gia phòng, chống dịch. Công tác thông tin tuyên truyền được tăng cường, góp phần tích cực nâng cao nhận thức chống dịch trong nhân dân. Các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, không tập trung đông người. Đặc biệt, huyện đã triển khai hiệu quả công tác giám sát, phát hiện những trường hợp nghi ngờ ngay tại cơ sở, chủ động thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cách ly tập trung  đối với các đối tượng thuộc diện cách ly theo quy định, không để dịch bùng phát, được dư luận nhân dân đánh giá cao, đồng tình ủng hộ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư huyện ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Công tác bồi dưỡng, kết nạp đảng viên năm 2020 chậm so với kế hoạch; việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống dịch Covid-19 ở một số đơn vị, cá nhân có lúc còn lơ là, chủ quan; việc xử lý các vi phạm về quản lý đất đai chưa quyết liệt. Cùng với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5/2020 đã nêu trong dự thảo báo cáo, đồng chí Bí thư huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt một số nội dung, đó là:

 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh; tích cực hướng dẫn, đôn đốc nhân dân chăm sóc, bảo vệ lúa Đông Xuân; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; triển khai thực hiện tốt các phương án PCTT&TKCN năm 2020.

 

Tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất đai, mua bán, chuyển nhượng đất đai trái pháp luật, nhất là ở khu vực vùng bãi bồi ven biển; xử lý các vi phạm về lấn chiếm dòng sông, hành lang đê, hành lang ATGT.

 

Đẩy nhanh tiến độ đo đạc, lập bản đồ địa chính vùng bãi bồi ven biển. Đẩy nhanh việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương.

 

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo nguyên tắc “kịp thời công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bỏ sót, tránh khiếu kiện”; trong đó đặc biệt chú ý việc công khai để tiếp thu ý kiến người dân; tăng cường vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 42.

 

Liên quan đến Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các văn kiện; hoàn thiện đề án nhân sự; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo, nhất là các trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới.

 

Trần Hằng