Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tháng 11

Sáng 26/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2019. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu dự Hội nghị

 

Về kết quả thực hiện công tác tháng 11, nhiệm vụ công tác tháng 12, sau khi thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với dự thảo Báo cáo của Huyện ủy, đồng thời đánh giá: Trong tháng, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Nổi bật là: Tổ chức hội nghị cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đề án sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp đội ngũ người hoạt động  không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, xóm, phố; chỉ đạo triển khai thực hiện bầu, chọn, công nhận trưởng và phó trưởng (xóm, thôn, khối phố), nhiệm kỳ 2019-2022; chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo, làm rõ những khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị, liên quan đến các vấn đề như: Bầu trưởng xóm, thôn, khối, phố; sắp xếp đội ngũ người hoạt động không chuyên trách; bố trí sắp xếp công an xã; chỉ đạo đại hội cấp Chi bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; công tác quản lý bến đò ngang; hỗ trợ tiêu hủy lợn bị mắc dịch tả lợn Châu Phi; hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tình thương; công tác tuyển quân năm 2020...

 

 

 Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận Hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Bên cạnh việc thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đó là:

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh ủy, huyện ủy về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Ban tổ chức khảo sát, lựa chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm.

 

UBND các xã, thị trấn khẩn trương giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền địa phương về phân loại đo đạc, cấp GCN QSD đất, chỉnh lý hồ sơ đất đai…

 

Bí thư Đảng uy các xã, thị trấn tổ chức tiếp công dân nghiêm túc theo như quy chế tiếp công dân do xã đề ra; ra thông báo kết luận sau khi tiếp công dân và thực hiện nghiêm kết luận sau tiếp dân.

 

Việc đánh giá, công nhận hộ nghèo ở các địa phương phải triển khai công khai. Điều chuyển công an xã sang chức danh phù hợp, tạo điều kiện để đưa công an chính quy về xã. Đối với các xã đang triển khai sáp nhập đơn vị hành chính, tiếp tục triển khai các công việc liên quan đại hội chi bộ. Triển khai việc bầu trưởng xóm,  đảm bảo đúng quy định. Đề nghị UBND huyện tập hợp các trường hợp còn vướng mắc, báo cáo với tỉnh phương án tháo gỡ. Và một số nhiêm vụ liên quan đến chế độ chính sách, kinh phí phân bổ hỗ trợ đại hội chi bộ,…

 

Tin, ảnh: Trần Hằng