Hôm nay, Chủ nhật ngày 24/01/2021

Tin tức trong Huyện

Thường trực Đảng uỷ xã Chính Tâm tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên Hội nông dân xã năm 2018

Ngày 25/6/2018, Thường trực Đảng uỷ tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp với 60 cán bộ, hội viên Hội nông dân xã Chính Tâm.
Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Văn Pháp - Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong những năm qua, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã đã có nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp và cải thiện đời sống của người dân. Nông nghiệp xã Chính Tâm đã có bước phát triển khá toàn diện, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất, cách làm mới có hiệu quả rõ nét, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới khang trang, thu nhập của người dân được nâng lên. Trong kết quả đó, đồng chí Bí thư Đảng uỷ - CT HĐND xã ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, sự năng động, sáng tạo của Hội Nông dân, của hội viên Hội Nông dân trong xã.
 
Với mong muốn trực tiếp nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên Hội Nông dân, tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thách thức trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, đời sống của người dân, Thường trực Đảng ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại. Trên cơ sở đó, tiếp tục có những chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Để hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ, trao đổi một cách xây dựng, thẳng thắn, cởi mở.
Lãnh đạo xã Chính Tâm trả lời tại hội nghị
Tại hội nghị, có 17 ý kiến được gửi tới Thường trực Đảng uỷ, UBND xã và các ban ngành. Trong đó có 8 ý kiến được trả lời bằng văn bản thuộc 3 lĩnh vực: giao thông thuỷ lợi, sản xuất nông nghiệp và vệ sinh môi trường; 9 ý kiến được trả lời tại hội nghị thuộc 3 lĩnh vực sau: sản xuất nông nghiệp, giao thông nông thôn và xây dựng nôn thôn mới.
 Hội nghị đối thoại là kênh thông tin hai chiều, dịp để cán bộ, hội viên Hội Nông dân trong xã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, sđịnh hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy đối với công tác Hội và phong trào nông dân; các cơ chế chính sách, các chủ trương giải pháp cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tăng cường, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên Hội Nông dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương.

                                 Bùi Thị Lệ Thuỷ - CC VH – TT xã Chính Tâm