Hôm nay, Thứ năm ngày 06/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thượng Kiệm hoàn thành đại hội đảng viên chi bộ cơ sở trực thuộc

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy Kim Sơn; Kế hoạch số 37 –KH/ĐU ngày 29 tháng 11 năm 2019 của BCH Đảng bộ xã Thượng Kiệm về tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Thượng Kiệm nhiệm kỳ 2020 – 2022. Từ 04/1 đến 14/1/2020, 16/16 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã tổ chức thành công Đại hội đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2022.

 

Đồng chí Phạm Hữu Cân, HUV, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã tặng hoa chúc mừng Đại hội đảng viên chi bộ Trường Tiểu học xã Thượng Kiệm

 

Tại Đại hội, các chi bộ đã tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp  nhiệm kỳ 2020 - 2022, góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Thượng Kiệm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cấp ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và đoàn đại biểu dự Đại hội đảng bộ xã.

 

Nhiệm kỳ 2017 - 2020, nhìn chung các chi bộ đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đóng góp vào thành tích chung của Đảng bộ xã. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực triển khai, thực hiện có hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí MInh gắn với Nghị quyết Trung 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, chú trọng xây dựng hệ thống chính trị cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Văn nghệ chào mừng tại Đại hội đảng viên chi bộ xóm 4

 

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Đại hội các Chi bộ xác định: tiếp tục bám sát, triển khai Nghị quyết của Đảng bộ, chương trình, kế hoạch của UBND xã, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đổi mới các nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, chú trọng các buổi sinh hoạt chuyên đề; nêu cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; xây dựng nếp sống văn minh; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tiếp tục xây dựng chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ.

 

 

 

 Ban chi ủy chi bộ xóm 6 nhiệm kỳ mới ra mắt

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Đại hội các chi bộ đã bầu đúng, bầu đủ cấp ủy, bí thư, phó bí thư; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo đúng quy định.

 

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, Đảng bộ xã Thượng Kiệm tích cực chuẩn bị các bước theo hướng dẫn của cấp trên để sẵn sàng tổ chức Đại hội đảng bộ xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, dự kiến diễn ra trong 2 ngày, 26-27/3/2020.

 

Vân Anh - Công chức VHTT xã Thượng Kiệm