Hôm nay, Thứ hai ngày 03/08/2020

Tin tức trong Huyện

Thực hiện giao chủ trì bảo vệ các tuyến kênh và tổ chức lắp đặt tạm thời lưới chắn rác ở các đầu kênh nhánh nối với sông Ân

Thời gian qua, công tác vệ sinh môi trường được Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, từng bước làm thay đổi nhận thức, thói quen của nhân dân trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, đặc biệt là bảo vệ các dòng sông. UBND huyện đã ban hành quyết định 582/QĐ-UBND ngày 28/2/2018 về việc ban hành quy chế quản lý các dòng sông, có văn bản giao cụ thể các tuyến sông, tuyến kênh cho từng cơ quan, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và vệ sinh môi trường. Trong quá trình triển khai các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy vậy tình trạng đổ rác thải, đổ các phế liệu trong xây dựng, xả nước thải, cắm đăng đó, vó, cượm, thả bè luồng, bè gỗ, lồng nuôi thủy sản, vây nuôi vịt, xây dựng cầu không theo quy hoạch, lấn chiếm lòng kênh vẫn chưa được xử lý triệt để.

 

Thực hiện lắp đặt tạm thời lưới chắn rác ở các đầu kênh nhánh nối với sông Ân đoạn từ xã Hùng Tiến đến xã Yên Lộc
 
Để bảo vệ môi trường trên các tuyến kênh, UBND huyện đã ban hành kế hoạch 113/KH-UBND ngày 13/8/2018 về việcthực hiện giao chủ trì bảo vệ các tuyến kênh giáp xã, liên xã trên địa bàn huyện và tổ chức lắp đặt tạm thời lưới chắn rác ở các đầu kênh nhánh nối với sông Ân đoạn từ xã Hùng Tiến đến xã Yên Lộc. Theo đó, từ 20/8 – 29/8/2018, các xã, thị trấn thuộc tiểu khu I, II, III và IV có các tuyến kênh giáp xã, liên xã tiến hành ký biên bản giao chủ trì bảo vệ các tuyến kênh. UBND các xã, thị trấn, Phòng nông nghiệp & PTNT huyện, Chi nhánh KTCTTL huyện, các HTX Nông nghiệp, HTX dịch vụ VSMT Thành Đạt tổ chức lắp đặt tạm thời lưới chắn rác ở các đầu kênh nhánh nối với sông Ân đoạn từ xã Hùng Tiến đến xã Yên Lộc đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Thông qua đó, nhằm phân định ranh giới, nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đơn vị trong việc đảm bảo vệ sinh môi trường, khơi thông, chống lấn chiếm dòng chảy trên các tuyến kênh. Các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức vớt bèo, rác thải ứ đọng tại những lưới chắn rác tạm thời ở các đầu kênh và các dòng sông; tháo dỡ, giải tỏa đăng đó, vó cượm, bè luồng, nứa, gỗ… tạo sự thông thoáng dòng chảy cho các tuyến kênh mương, nâng cao được khả năng tiêu úng của cả hệ thống thủy lợi nội đồng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất, đời sống dân sinh.
 
Nguyễn Chinh – Đài truyền thanh huyện