Hôm nay, Thứ sáu ngày 19/04/2019

Lĩnh vực Lao động - Thương binh - Xã hội

 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan
thực hiện
I. Lĩnh vực Người có công
1
Cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ
Người có công
UBND cấp xã, Phòng  Lao động Thương binh và Xã hội  cấp huyện  (-TB&XH)
2
Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
Người có công
Phòng -TB&XH cấp huyện
II. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
           1           
Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân
Phòng chống tệ nạn xã hội (TNXH)
UBND cấp xã, Phòng LĐ-TB&XH  cấp huyện
           2           
Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
Phòng chống TNXH
Chủ tịch UBND  
 cấp huyện
           3           
Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện tại trung tâm quản lý sau cai nghiện
Phòng chống TNXH
Chủ tịch UBND
 cấp huyện
III. Lĩnh vực Lao động, Tiền lương và Quan hệ lao động
1
 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền.
Lao động Tiền lương và Quan hệ lao động
UBND
cấp huyện
IV. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
1
Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
2
Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
3
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
4
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
5
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng):
Bảo trợ xã hội
UBND cấp huyện
6
Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc:
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
7
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
8
Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
9
Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
Bảo trợ xã hội
UBND cấp huyện
       
10
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện
       
11
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
 
Bảo trợ xã hội
UBND
cấp huyện