Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 
Kỳ họp thứ Sáu, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2018 . Sau 02 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện đã hoàn thành nội dung chương trình của kỳ họp. Thông báo số 02/TB-HĐND kết quả kỳ họp thứ Sáu HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.


 

Các tin khác