Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Năm HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

 Ngày 16 tháng 5 năm 2018  HĐND huyện Kim Sơn đã họp kỳ họp thứ Năm (kỳ họp bất thường) để xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu giãn dân cư xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình . Thông báo số 01/TB-HĐND kết quả kỳ họp bất thường HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Các tin khác