Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Thông báo kết quả kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Kỳ họp thứ Bẩy, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức trong ngày 18 và 19 tháng 12 năm 2018 . Sau 02 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, HĐND huyện đã hoàn thành nội dung chương trình của kỳ họp. Thông báo số 06/TB-HĐND kết quả kỳ họp thứ Bẩy HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các tin khác