Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND huyện về thực trạng và những vi phạm trong quản lý, sử dụng đất ven sông, ven đê trên địa bàn huyện Kim Sơn

Nội dung Thông báo

 

Các tin khác