Hôm nay, Thứ tư ngày 08/07/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác