Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác