Hôm nay, Thứ bảy ngày 15/08/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác