Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm ký 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác