Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện Kim Sơn khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Nội dung Nghị quyết

Các tin khác