Hôm nay, Chủ nhật ngày 27/09/2020

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Hội đồng  nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX kỳ họp thứ tư đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc thông kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn 

Các tin khác