Hôm nay, Thứ ba ngày 22/06/2021

Thông tin điều hành - Hội đồng nhân dân

Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn

Ngày 19 tháng 12 năm 2017 Hội đồng  nhân dân huyện Kim Sơn khóa XIX kỳ họp thứ tư đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Kim Sơn  năm 2018 

Các tin khác